Kategoriler :
Alt Kategori :
Sünnet Olan Gusüller
Tarih : 27.09.2011 17:00:40
Okunma : 1205
Sünnet olan gusüller on yedidir:

1- Cuma namazı için gusletmek.

2- İki bayram namazı için gusletmek.

3- Yağmur duası namazı için gusletmek.

4- Güneş tutulması namazı için gusletmek.

5- Ay tutulması namazı için gusletmek.

6- Meyyiti yıkayan kişinin gusletmesi.

7- Yeni müslüman olmuş kişinin gusletmesi.

8- Delirme durumundan sonra gusletmek.

9- Sarhoşluktan kurtulduktan sonra gusletmek.

10- (Hacc ve Umre için) ihrama girdikten sonra gusletmek.

11- Mekke-i Mükerreme'ye girerken gusletmek.

12- Arafat vakfesi için gusletmek.

13- Müzdelife vakfesi için gusletmek.

14- Üç Şeytan'ı taşlamak için gusletmek.

15- (Kâ'be-i Muazzama'yı) tavaf için gusletmek.

16- Safa ile Merve arasını say'etmek için gusletmek.

17- Resulullah (s.a.v.)'in Medine-i Münevvere'sine girerken gusletmek.

Sünnet olan gusüller için deliller

-Cuma namazı için.

Abdullah İbni Ömer dedi ki, Rasulullah (s.a.v.)'den işittim şöyle bu-yuruyordu:

'Sizden biriniz cuma namazına gelmek istediğinde yıkansın.' [1]

-Her iki bayram namazında gusletmek için.

Abdullah ibni Ömer şöyle rivayet eder:

'Allah Resulü (s.a.v.) Ramazan Bayramı gününde namaz gelmeden önce guslederdi.' [2]

Hem Ramazan hem Kurban Bayramı için İbni Abbas şöyle rivayet eder:

'Hz. Peygamber Ramazan Bayramında da, Kurban Bayramında da guslederdi.' [3]

-Yağmur duası namazı, Güneş ve Ay tutulması namazı için de müçte-hid imamların görüşüne göre müslûmanlar bir araya geldiklerinden kim­senin kir ve ter kokularından rahatsız olmaması için gusletmenin müste-hap olduğunu Cuma ve Bayram namazlarına kıyas etmişlerdir.

-Ölü yıkayan bir kimsenin gusletmesi de sünnettir. Buna delil. İmam Ahmed ve Sünen sahipleri peygamberimizden şu hadisi naklet­miş lerdir:

'Bir kimse ölüyü yıkadıktan sonra kendisi de yıkansın.' [4]

-Kâfir kişinin müslüman olmasından sonra yıkanması da Allah'ın hi­dayetine mazhar olup İslam dini ile müşerref olduğundan dolayıdır. Eğer İslama girmeden önce cünüplük durumu varsa gusletmesi farzdır. Bir görüşe göre İslama girmeden önce cünüplüğü söz konusu ise o affedilir.

-İslama girdikten sonra gusletmek için delil.

Kays. bin Asım'dan gelen rivayettir. O şöyle demiştir:

'Ben İslama girmek için Rasulullah'ın yanına geldim. Rasulullah bana su ile gusletmemi emretti.' [5]

İslam alimleri İslama giren kişilerin gusletmelerini vacip değil de müs-tehab kabul etmişlerdir.

-Deli ve baygın olan kimseler ayıldıklarmda gusletmelerinin sünnet oluşu için Hz. Aişe'f r. anha) şöyle rivayet eder:

'Rasulullah (vücudu ağır olup hastaydı) sıklet halindeydi. Buyurdu ki: 'İnsanlar namaz kıldılar mı? Aişe, cevaben: Hayır ya Rasulalllah onlar seni bekliyorlar dedi. O da: 'Bana kovada su hazırlayın'dedi. Biz de ona su hazırladık. Onunla gusletti.'7 [6]

-Hac ve Umre için ihrama girerken gusletmenin delili. Zeyd bin Sabit El- Ensari'nin şu rivayetidir:

'Hz. Peygamber hac için ihrama girmek istediğinde elbiselerini çıka­rıp yıkandığım gördüm.' [7]

-Mekkeye girmek için gusletmenin delili:

Abdullah bin Ömer Mekke'ye her girişinde Zi Tuva denilen yerde ge­celer, sabahleyin yıkandıktan sonra Mekke'ye girerdi ve Resuli Ekremin böyle yaptığını söylerdi. [8]

-Arafatta vakfeye durmak için gusletmenin delili. Hz. Ali (k.v.) iki bayram gününde cuma ve arefe günü bir de ihrama girmek istediği zaman guslederdi [9]

-Haccın diğer menasiklerinde gusletmenin müstehap oluşu cuma ve bayram gibi halkın toplandığı yerler olmasından ötürüdür.

 

[1] Buhan, 837, Mııshm, 844.

[2] imanı Malık El Mın atta, 1-177

[3] İhın Maıe. 1315

[4] Tu mı::, 993

[5] Ehıı Darud, 355; TiımrJ, 605

[6] Buhari, 255: Müslim, 418

[7] Tirmizi, 830

[8] Buhari. 1481; Müslim, 1259

[9] El-ıınını İmanı Şafii. 6/107
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler