Kategoriler :
Alt Kategori :
Hayız (Aybaşı Hali, Adet Kanı)
Tarih : 27.09.2011 16:45:47
Okunma : 1375
Hayız, Belirli vekillerde ka­dının tenasül uzvundan gelen tabii bir kandır.Kız çocuklar en az dokuz yaşında baliğa olup hayız olmaya yani adet görmeye başlarlar. [1]

Hayız yaşının sonu yoktur. Kadın hayat kaydı üzere oldukça hayız ol­ması mümkündür. Fakat hayızdan kesilme yaşı ekseriya 62 yaşından son­radır. [2]

Hayızın en az müddeti kesilmemek üzere bir gün bir gecedir. En fazla hayız müddeti arada kesilse dahi geceleri ile birlikle on beş gündür. [3]

Kadınların genel olarak hayız süresi 6-7 gündür. Tabi bu rakam kimi kadınlar için az veya çok olabilir. Azı bir günün altına düşmese. çoğu da 15 günü geçmese bu kanama süresinde kadın hayızlidır.

İki hayız arasındaki temizlik müddeti en az 15 gündür. Temizlik süre­sinin çoğu için bir had yoktur. Ne kadar fazla olsa olabilir.

 

[1] E! Enrar İt A'ma/ı! Ebrar, 1144

[2] Kıtabul Fıkh Ala Mezalubıl Erbaa, II127

[3] El Eııvar !ı A'mali! Ebrar, 1144


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler