Kategoriler :
Alt Kategori :
Abdestin Fazileti
Tarih : 27.09.2011 14:17:28
Okunma : 1275
Abdestin fazileti hakkındaki hadisler çoktur. Bunlardan bir kaçına işa­retle yetineceğiz.

1- Abdullah bin Sunabihi'den rivayetle Râsulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

'Kul abdest alıp, ağzına su verdiği zaman ağzındaki günahları çıkar. Burnuna su çektiği zaman burnundaki günahları çıkar. Ellerini yıkadığı zaman ellerindeki tırnaklarının uçlarına kadar olan günahları dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayak altlarına kadar olan ayaklarının günahları dö­külür. Sonra camiye yürümesi ve namazı ona fazladan kalır.' [1]

2- Enes (r.a)'dan rivayeten Resulullah (s.a.v.),

'Kişideki bir iyi huy sebebiyle Allah (c.c) bütün amellerini düzeltir. Ki­şinin namaz için temizlenmesi sebebiyle, Allah (c.c) günahlarını örter. Namazı onun için fazlalık olur.' [2]

3- Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayeten Resulullah sallallahu   aleyhi ve sellem buyurdu:

'Sizlere günahları silen ve dereceleri yükselten bir şeyi göstereyim mi?

Dinleyenler:

-Evet ya Rasulallah, dediler.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.):

'Zorluklara rağmen abdesti tam almak, uzak yerlerden camiye gelmek, namaz kıldıktan sonra diğer namazı beklemek. İşte nöbet tutmak budur, işte nö­bet tutmak budur. İşte nöbet tutmak budur' [3] buyurdu.

4- Ebu Hureyre (r.a.)'den başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa gelerek:

'Ey müminlerin yurdu. Selam üzerinize olsun. Biz de yakın zamanda inşallah size kavuşacağız. Kardeşlerimi görmeyi istiyorum' buyurdu.

Ashab:

-Ya Resulallah biz kardeşlerin değil miyiz? diye sordular.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

-'Siz benim ashabımsınız kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlar­dır.' buyurdu.

Ashab:

-Henüz gelmemiş olan ümmetini nasıl tanırsın? dîye sordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve seîlem:

'Bir kimsenin tamamıyla aynı renkte olan atları arasında alnı ve üç ayağı ak bir atı bulunsa onu tanımaz mı?' diye sordu.

Ashab:

-Evet, dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

'Öyleyse kardeşlerimiz yüzleri el ve ayakları abdest nuruyla parlak olarak gelecekler, ben de bunlardan önce gidip, havuz basında onları bekleyeceğim. Dikkat ediniz bazı adamlar havuzumun başından devenin kovulduğu gibi koyulacaktır. Ben onlara sesleneceğim. Haydi geliniz. Ba­na denilecek ki senden sonra onlar yollarını değiştirdiler ben de kahrol­sunlar kahrolsunlar diyeceğim.' [4]

5- İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadis. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

' Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın, çünkü abdest gazabı ve si­nirleri yatıştırır.'

6-  İbni Mace, Ahmed ve Beyhaki'nin Sevban (r.a.)'dan rivayet ettiği hadis-i şerif.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurur:

'Doğru olun men edilmeyeceksiniz. Bilin ki en hayırlı ameliniz na­mazdır. Gerçek mü'min devamlı abdestli olmaya çalışır.'  [5]

 

[1] Tirmizi, c.1, bab. 2 sah. 31; İmam Malik, Kıtabut-tahare. bab. 6 no. 30.

[2] Ebu Ya'la, Bezzar ve Taberani, Evsat kitabında rivayet etmişler.

[3] İmam Malik. Müslim, Tirmizi ve Nesei rivayet etmiştir.

[4] Müslim Kitabut-Tahare, 39 hadis no 249.

[5] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 85-87.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler