Kategoriler :
Alt Kategori :
Temizlik
Tarih : 27.09.2011 13:51:47
Okunma : 1428
Taharet, lugatta maddi ve manevi pisliklerden yıkanmaktır.

Istılahta ise namaz kılmak, Kâ'be'yi tavaf etmek gibi bazı ibadetlere engel olan hadesten ve necasetten temizlenmektir.

Yüce dinimiz İslam; ruh. fikir ve ahlak temizliğine önem verdiği gibi beden, elbise, ve çevre temizliğine de gerekli önemi vermiştir.

Kuran-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurur:

'Ve elbiseni temizle' (Müddessir: 74/4)

'Şüphesiz Allah (günahlardan) çok tevbe edenleri sever, (hades ve ne­caset) gibi pisliklerden temizlenenleri de sever.' (Bakara: 2/222)

Peygamberimiz (s.a.v.) konuyla ilgili şöyle buyurur:

'Temizlik imandandır.' 'Temizlik imanın yarısıdır.' [1]

Başka bir hadisi şeriflerinde .'Namazın anahtarı taharettir.' [2] buyu­rarak temizlenmenin önemi belirtilmiştir.. Bu sebeple ergenlik çağına ge­lip, akıllı olan her Müslüman'a farz kılınan namaz ibadetinin Allah katın­da geçerli sayılması için namaza duran kişinin beden ile elbisesinde ve namaz kılacağı yerde dinimizce pis sayılan bir şeyin bulunmaması, abdestli olması, gerektiğinde boy abdesti alması şart koşulmuştur.

Temizlik deyince Hadesten ve Necasetten Taharet gibi tabirler her za­man karşımıza çıkıyor. Bu iki taharet şeklini de belirtelim.

Hades: Namaz gibi ibadetlerin yapılmasına dinen engel olan ve hük­men necaset sayılan bir haldir. Bu da küçük ve büyük diye ikiye ayrılır. Küçük hades, abdestsizlik hali olup abdest almakla giderilir.

Büyük hades ise cünüplük veya kadınlara ait hayız ile nifas halleridir. Bu da vaktinde alınan boy abdesli ile giderilir.

Necaset: Şer'an temiz sayılmayan şeylerdir. Necaset çeşitleri giderilip ondan temizlenme yolları hakkında ileride bilgi verilecektir.

Gerek hadesten taharet ve gerekse necasetten taharet yollarının başın­da su üe yıkama gelir. Bu itibarla önce necis olan şeyleri, sonra da su çe­şitlerini görelim: [3]
 
Dince Temiz Sayılmayan Şeyler Ve Giderilmesinin Yolları

Namaza duran kişinin elbisesi, bedeni ve namaz kılacağı yerin temiz olmasının şart olması gerektiğini daha önce ifade ettik. Bu itibarla dince necis sayılan şeylerin bilinmesi gerekir. Ayrıca necaset bir yere bulaştığı zaman nasıl giderilecekse bunun da bilinmesi lazımdır. Şimdi bu husus üzerinde duralım. [4][1] Müslim, Taharet b. 23; İmam Ahmed, 5/342.

[2] Ebu Davud, Namaz b. 73; Tirmizi, 63.

[3] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 73-74.


[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 74.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler