Kategoriler :
Alt Kategori :
Namazda Kadınlar
Tarih : 28.09.2011 18:06:12
Okunma : 1247
-Kadınlar namaz kılarken dirseklerini yan taraflarına yapıştırır. Karnı­nı ve dirseklerini birbiriyle temas ettirerek toplanır bir vaziyete bürünür. Bunun delili şu hadisi şeriftir.

Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılan iki kadının yanından geçti ve on­lara şöyle buyurdu:

'Secdeye gittiğinizde vücdunuzu yere yapıştırın. Çünkü kadın bu konu­da erkek gibi değildir.' [1]

-  Sesli   okunan yerlerde yabancı erkek bulunursa sesini kısmalıdır. Çünkü kadın avret olduğu için fitneye yer verilebilir. Yabancı erkeklerin hazır olması veya seslerini duyması ihtimali olursa    kadın namazda kıraatim yükseltmemelidir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de: 'Eğer (Allahtan) korkuyorsanız (ya­bancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın, sonra kalbinde has­talık bulunan kimse ümide kapılır.' (Ahzab: 36/32) Bu ayetin zahiri manasından anla­şılıyor ki kadının sesinden fitne çıkrabilir.

-  Kadın, uygun olmayan herhangi bir durum oluşunca 'sübhanallah' demez ancak ellerini şapırdadır. Bunun delili ise yukarıda geçen erkekle­rin   uygunsuz bir durum karşısında   'subhanallah'   desinler, hadisinin son bölümüdür.

- Kadının yüzü ve elleri dışıda kalan tüm vücudu avrettir.

Bunun delili şu ayeti kerimedir:  'Kadınlar zinetlerini göstermesinle!: Ancak bunların görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesna.' (Nur: 24/31) '    Delili Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği hadistir. Ümmü Seleme Pey­gamber (s.a.v.)'e, 'Kadın altında (herhangi bir giysi) bulunmaksızın sade­ce entari ve büyük başörütüsüyle namaz kılabilir mi?' diye sordu.

Peygamberimiz (s.a.v.): 'Entari geniş ve ayaklarının üstünü kapatır durumda ise kılabilir.' [2] buyurdu.

Cariye namazda erkek gibidir. Bu da hizmet ve köleliğin kendileri için bazı zorluklar teşkil ettiğinden tanınan kolaylıktır. Ama namaz dışında ise cariyenin avreti hür kadın gibidir.

 

[1] Beyhakı, 2/232

[2] Ebu Davud, 640


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler