Kategoriler :
Alt Kategori :
2011 Temmuz - Rabıta Murakabeye Götürür
Tarih : 02.11.2011 10:15:47
Okunma : 1686
Yıl 18 - Sayı 213 - Temmuz 2011

Rabıta Murakabeye Götürür

Rabıtası kuvvetli olan ihvanın şeytan semtinden bile geçemez. Rabıtalı olan insanın kalbi zikirli olur çünkü, ihvan daima mürşidiyle beraber bulundu mu, hem le-taifleri çabuk çabuk geçer, hem de şeytan semtine uğ-rayamaz. Unutursa, istila eder girer kalbinin içine. Küçük günahlarda ısrar, büyük günahlara kapı açar. İlacı, seherde çekilen evraddır. Derslerimiz, nefsin mertebelerini geçmek içindir. Yerine getirilmemesi münafıklık alametidir. İlim, sünnete riayet, ibadette ısrar dersleri kolaylaştırır.

Fıkıh ile hadis öğren / Nefsini yıkmaya davran Mürşide binde bir uğran / Sakal altı sualdir bu Seher vaktinde yapılan derslerde büyük ikramlar olur. Üstadımız Sami Efendi Hazretleri (k.s.), 'Bizim ihvanımız H.z. Peygamber'in (s.a.v.)koruması altındadır' buyururlardı. Rabbimizin 'kulum'dediği vasıfta insan olmadan kendimizi olduk piştik diye kabul edemeyiz. Mürşidine rabıtası kuvvetli olan ihvanın işi çok kolaylaşır. Rabıta murakabeye götürür; Rabbimizin yaratışındaki sırları tefekküre sevkeder ve buradan hikmet meyveleri dev-şirtir. Benlik şişesini kıracağız. Yedi kat semayı yok bileceğiz. Nedir murakabe? Hesap korkusu taşıyacağız.

Sami Efendimiz Hazretleri kutbul aktabdı. İnsanların ve cinlerin halifesi idi. Öyleyken üzerlerinden hiç eksilmeyen bir mahzuniyetleri vardı. Bütün üstadlarımız, manevi bir ocaktır. Biz ancak ocağın etrafında ısınıyoruz. Ocağın üzerine oturmamız lazım. Bir gün evladımız bize 'Bu derslerin sonu nereye kadar varacak' diye sordu.'Oğlum! İbadet ölene kadardır'dedim.

Bizim evladımız eşyanın konuştuğuna muttali olur biiznillah. Ama esas olan 'kulluk' sırrına ermektir. Muhyiddin-i Arabî Hazretleri (k.s.)'Bitkilerle, hayvanlar-
la konuşur hale gelseniz dahi derslerinize devam edin' buyurmuşlardır. Efendimiz (s.a.v.) bir beşerdir ama taşlar arasında yakut gibidir. Ladikli Hacı Ahmed Ağamız, 'Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin evlatları arasında hayvan suretinde olan kimse görmüyorum' buyurur. Bu nimet, her yol ehline nasip olmaz. Hayvan suretinde olmamak ihlâsa bağlıdır. Akşam ile yatsı arasında 100 defa 'Sühhanallah ve bihamdihi' deyin buyurmuştu Sultanımız. İbadetlerimize ihlâs tuzu biberi ektiğimizde o ibadetleri mizan bile tartamaz. İhlas yoksa, sadece yorulduğumuzla kalırız.

İhlâs ile amel nasıl olur, derseniz; samimi ibadet başkalarının derdiyle dertlenmekle hasıl olur. Mahallemizde köyümüzde evlenmemiş kız çocukların halleri gözümüzde uyku koymuyor. Gönül kırmayan, insanlarla muamelelerinde af yolunu seçenlere ihlâs elbisesi giydirilir. Niye? Diliyle 'la ilahe illallah' deyip nefsinin hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaştığında kuldan bilip de tasdikini bozmadığı için ameli Allah için halis olur.

Ebu Cehil yolundan gidenlerin ise amellerinde ihlâs, samimiyet bulunmaz. Canı gönülden Allahımızı zikretmezsek kafamızda şeytan dolaşır. Ne kendimize ne çoluk çocuğumuza faydamız olur. Zikrullah şifaul kulûbdur. Kalpde Cenabı Hakk'ı zikir, kalbi emrazdan izale için, hasetten, dünyadan, kibirden, buhülden, adavetten de, hırstan, tama'dan kurtulmak için aynı şifadır. 'Ez-zikru hayrum mines-sadaka'Zikir sadakadan da ef-daldir, buyrulmuştur. Şeytan Beni ademin kalbine icrayı nüfûz için istila eder. Lâkin kalp Cenab-ı Allah'ı zikredince mecburen geri çekilir, unutursa da istila eder. Mevla bizi zat-ı Kibrlyasını her nefeste hatırlayan ve amellerini şeytana kaptırmayan kulları arasına dahil etsin İnşallah.

Hamd olsun alemlerin Rabb'ı olan Allah'a.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler