Kategoriler :
Alt Kategori :
2008 Temmuz - İbret Alan Arif Olur
Tarih : 21.10.2011 08:22:54
Okunma : 1287
Yıl 15 - Sayı 177 - Temmuz 2008

İbret Alan Arif Olur

Kıymetli kardeşlerim,

Bugün size evliyaullahın hikmetli sözlerinden bir fasıl okuyacağım. Üzerinde ibretle düşünelim ve hayatımızı, hepsi birer ayet-i kerime, hadis-i şerife mealine dayanan bu kelâm-ı kibarlar üzere ihya edelim inşallah. Bu dünya ibret için yaratılmıştır. Onda bulunan her şeyden ibret almak, aklın ta kendisidir. Öyleyse akıl gücünü kullanarak gözü ibret mahalline çevirmek, alınacak şeylerden ibret nasibini kazanmak gerekir:

Ahmede'r-Rufaî Hazretleri k.s. El-Hikem ve En-Nizâmü'l-hâs risalelerinde şöyle buyuruyorlar:

'Akıl sahiplerinin meclislerine devam et. Hikmeti nerede bulursan hemen al. Zira hiç şüphe yok ki akıllı kişi hikmeti bulduğu yerde hemen alır.'

Hangi duvarda yazılmış olduğuna hangi kişiden nakledilmiş bulunduğuna ve hangi kâfirden işitildi-ğine hiç aldırış etmeden hikmeti almak ve ehline tevdi etmek sün-net-i Rasulullahtır..
1-    Sakın ha ehl-i dünyaya yaklaşma. Zira hiç şüphe yok ki onlara yaklaşmak kalbi kasvetlendirir, karartır. Onlara yaltaklanıp tevazu göstermek ise Allah'ın gazabını mûcib olur. Onlara ta'zim etmek, günahları arttırır.

2-    Fakirleri kendine dost, arkadaş ve ahbab edin. Onlara ta'zim et. İşleriyle alakalan, Birisi sana geldiği zaman onu ayakta karşıla. Karşısında mütevazi davran, alçakgönüllü ol...

Fakirlere yaptığın iyilik ve hizmetler onlarca makbüle geçtiği zaman, kendilerinden hayır dua iste. Onların gönüllerinde kendin için bir mevki hazırlamaya çalış. Zira şurası muhakkak ki fakir ve yoksulların gönülleri, ilahi rahmetin mekân tuttuğu ve kudsî nazarın her an konakladığı yerlerdir. Bu suretle zihnini beşerî ahmaklıklardan temizle...

3-    Bir kimsenin üzerinde hakkın bulunursa, yahut senin üzerinde onun hakkı olursa hakkını verinceye kadar, yahut senin onun hakkını ödeyeceğin zamana kadar
kendini idare et, ona anlayış göster. Eğer mümkünse ve elinden geliyorsa onun üzerindeki hakkından vazgeç ve helâl et. Allâh sana başka cihetlerden bedelini verir.

4-    İnsanlara karşı edepli ol. Zira insanlara karşı edebli olmak, Allâh'a karşı edebli olmak demektir.

5-    Bütün gücün ve varlığınla, benlik iddiandan, nesebinle övünmekten ve aile efradınla böbür-lenmekten tevbe et. Zira kim amel bakımından geri kalırsa onu nesebi ve hasebi ileri götüremez.

Rasulullah sallalahu aleyhi ve selemin soyundan olanları ziyaret et. Ona yakınlığı bulunanlara tazimde bulun.

Şurası muhakkak ki Allâh Rasulü-ne olan borcumuz boyunlarımızda asılı durmaktadır. 0, tebliğine karşılık akrabalarından sevgiden başka mükâfat istememiştir. Allâh Taala ümmeti Muhammed'e borcunu ödemek nasib etsin inşaalah.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh'a..
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler