Kategoriler :
Alt Kategori :
2007 Ağustos - Bir Kâmil Mürşide Varmadan Olmaz
Tarih : 19.10.2011 15:34:45
Okunma : 1268
Yıl 14 - Sayı 166  - Ağustos 2007

Bir Kâmil Mürşide Varmadan Olmaz

Kıymetli Kardeşlerim! Kalplerimizin salih olması için gayret etmeliyiz. Kalbin anahtarı kutb-ı cihânın elindedir. Verdiği zikirle kalpleri açar kutb-ı cihân. 'Allah, Allah, Allah' derken zikirle şifa bulur kalp. Ka/bin devası zikrullah iledir. Bütün iş kalbin düzelmesinde kardeşlerim.

Kardeşlerim, kalbimizle güzelleştirmek için gayret edelim.

Pekiyi efendim bu nasıl olacak, neyle olacak?

Reçetemizi doğru kullanmakla olacak.

Nasıl ki midemiz ağrıyınca doktora gideriz. Doktora gitmekle de kalmayız doktorun verdiği tedaviyi uygularız. İşte böyle kalbimiz hastalanınca da tabib-i hazık olan mürşid-i kamile gitmeliyiz. Mürşid-i kâmil kalbimizdeki hırs, tamah, riya, süm'a, buhul, adavet, kin, buğz, haset, kin, kibir gibi hastalıkları tedaviye başlar. Tedavisi için bizlere bir reçete verir. Bütün bu ahlak-ı zemimeyi kaldırmak için kesinlikle tabib-i hazıka muhtacız. Onların sohbetlerine gidip huzurlarında mutlaka bulunmalıyız.

Pekiyi hasta olduğumuzu nasıl anlayacağız?

'Ballardan daha tatlı olan Kur'an-ı Kerimi okuyamıyorum bir eringeçlik geliyor. Ballardan daha tatlı olan zikri yaparken uykum geliyor.' diyorsan bil ki hastalanmışsın. Canın, lafza-yı celâli, Kur'an-ı Kerim'i istemedi mi; bil ki kötü bir hastalığın var. Kalbin hasta. Bu hastalık öldürürse kötü öldürür. Allah bizi bu dertle öldürmesin. (Âmin)

Şeriat demiryolu gibidir. Şeriatta küçük bir gevşeklik olursa treni devirirsin, mahvolursun. Es'ad Erbilî, kıymetli pederime şöyle demişti: 'Mustafa Efendi, size şu icazetnameyi veriyorum ama şeriattan ufak bir noktaya halel getirecek olursan tarikatımdan merdudsun.' Büyüklerimiz böyle diyor daha işin başında. Tarikat için şeriat bu kadar önemli. Şeriat 'demiryolu' dedik. Tarikatla hakikat şeriatın hizmetçisi. Tren ray olmadan bir adım bile ilerleyemez. Önce yola gireceksin. Sonra kancanı vagonlardan birine takacaksın. Aksi takdirde treni emmare, levvame, mülhime istasyonundan öteye götürmeye imkân yok.

Niceleri gittiler mürşid arayı Arayanlar buldu derde devayı, Yiizbin okurısan akdan kareyi Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz.

Kadılar müftüler cümle geldiler Kitapların hep bir araya yığdılar. Sen bu ilmi kimden aldın dediler Bir kâmil mürşide varmayınca olmaz.

Bunları sade şiir gözüyle görmemek lâzım. Ayetlerin lisanından konuşur Hak şairinin şiirleri. Yukarıdaki şiir, 'Li küllin cealnâ minkum şir'aten ve minhâcâ' (Maide, 48) yani 'Her biriniz için bir şeriat ve münevver bir yol tayin ettik ayet-i celilesini tefsir ediyor adeta.

Üstadımız buyuruyorlar ki 'Benim ihvanımın semtine şeytan yaklaşamaz.' Böyle büyük, emniyetli bir yoldayız. Makinistimiz işinin kâmilen ehli bir Hak dostu. Allâh yolumuzdan ayırmasın, kıymetini bilmek nasip etsin, hak yolda kâim eylesin inşallah.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh'a. (Âmin)

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler