Sanal Kütüphane > Yenidünya Dergisi Arşivi > Kalemdar - Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Ks. > 2006 Mayıs - Hz Muhammed (sav), Varlığın Kalbi, Cihânın Cânânıdır
Kategoriler :
Alt Kategori :
2006 Mayıs - Hz Muhammed (sav), Varlığın Kalbi, Cihânın Cânânıdır
Tarih : 19.10.2011 14:31:49
Okunma : 1234
Yıl 13 - Sayı 151 - Mayıs 2006

Hz Muhammed (sav), Varlığın Kalbi, Cihânın Cânânıdır

Allah u Teâla ve Tekaddes Hazretleri Kurân-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır:

'(Rasûlüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.' (Âl i imran, 3/31 > Hitap başta Peygamber Efendimiz (sav)'e, O (sav)'nun vasıtasıyla da bizlere. Ey Râsulüm buyururken aynı zamanda ey kullarım da demektedir.

Allah Teâlâ (cc), kullarını affedicidir elbette. Onlara Benim tarafımdan söyle buyuruyor. Kime, başta Müslümanlara. Sonra; Yahudi'ye, Hristiyan'a, komüniste, kâfire, Mecusi'ye, dinsize. Hepsine söyle. Biz de Allah'ı seviyoruz diyenlerin hepsine söyle. Ben onları ancak, Sana tabi olurlarsa severim, Sana tabi olmazlarsa onları sevmem.

Yine Cenâb-ı Hakk âyet-i kerîmesinde, 'Sizden kim, Allah'a ve Rasûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.' (Ahzab, 33/31) buyurmaktadır.

Allah'a itaat ile Rasûl'e itaatin farkı yoktur. İnkârcılar, Peygamberimiz'e tabi olmadıklarından kâfir oldular.

Hz. Muhammed (sav), nübüvvetin son halkasıdır, peygamberlik görevi O (sav)'nunla sona ermiş, mühürlenmiştir.

Hocam, Peygamber Efendimiz (sav), niçin en son peygamber olarak geldi derseniz bunu şöylece açıklarız: Ruh tarafından bütün peygamberler Peygamberimiz (sav)'in nurundan yaratılmıştır. Dolayısıyla bütün peygamberler O (sav)'nun çocukları, torunları olmaktadır. Beden yönüyle ise Allah (cc) O (sav)'nu son peygamber olarak gönderdi ki, ümmeti kabirde az sıkıntı çeksin diye. Bir diğer sebebi ise şudur: Biliyorsunuz Adem (as) cennetten yeryüzüne indü'ıUnce, üç yüz sene günahına a|adı günahı atfounmadı, daha sonra hatırına cennette gördüğü bir yazı geldi. Ve, 'Ya Rabbi! İsmini isminle arşta, levhde yazılı gördüğüm Muhammed'in hürmetine beni affet.' diye yalvarınca, Allah'ımız, 'Affettim.' buyurdu.
Hz. Adem'e bunu nerden gördün, diye sual edince, Adem (as), 'Çünkü O'nu çok sevdiğin için ismini isminle beraber yazmışsın. Ben bildim ki Muhammed'i çok seviyorsun, böyle olunca, Muhammed'inin hürmetine diyerek yalvardım.' diyor. Hz. Adem'in duası, Hz. Muhammed (sav)'in yüzü suyu hürmetine kabul olacağı için O (sav)'nu Hz. Adem'den sonra peygamber olarak göndermiştir.

Bir diğeri ise şudur: Her peygamber kıyamet gününde ümmetiyle meşgul olacak. Hangisinin cemaatı çok olursa Allah katındaki kıymeti buradan anlaşılacak. Nuh (as) 1050 sene yaşadı. 950 sene peygamberlik yaptı. 80 tane ümmeti vardı. İslam ümmetini saysan milyarlarca eder. Onun için evladınız çok olsun. Efendimiz (sav), 'Ben, kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar ederim.' (Ebû Dâvud) buyuruyor. Efendimiz (sav), kıyamet gününde ümmeti çok olsun diye en sonda gönderilmiştir.

Hz. Muhammed (sav), risaletin ser levhasıdır.

Hz. Muhammed (sav), beşeriyetin kurtuluşu, insaniyetin övünç vesilesidir.

Hz. Muhammed (sav), kemâlatın evveli, şefkat ve faziletin menbâıdır.

Hz. Muhammed (sav), âlemin özü, yaratılış sebebidir.

Hz. Muhammed (sav), kudretin beyanı fasihi, hikmetin kalemi sarihidir.

Hz. Muhammed (sav), varlığın kalbi, cihanın cânânıdır.

Hz. Muhammed (sav), Hakk'ın habibi, insanların sevgilidir.

Hz. Muhammed (sav), en büyük güneştir. O (sav)'nun teşrifi, karanlıkları yırtınıştır.

Hz. Muhammed (sav), evvelinin ziyneti, ahirinin meziyetidir.

Hz. Muhammed (sav), nurlara nur, vicdanlara sürür saçandır.

Hz. Muhammed (sav), kâinatın efendisi, mevcudatın sultanıdır.

Allah (cc) bizleri O (sav)'nun şefaatinden mahrum etmesin.'
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler