Kategoriler :
Alt Kategori :
2001 Ekim - Kalemdâr'ın Not Defterinden
Tarih : 17.10.2011 11:24:42
Okunma : 1251
Yıl 9 - Sayı 96 - Ekim 2001

Kalemdâr'ın Not Defterinden
 
94. Sayıdan kalan

SÂH-INAKŞİBENP (k.s)

Sual ettiler, namazda huşu ve huzur ne ile hasıl olur? Cevaben:

*    Helal lokmayı huzurla yemekten.

*    Huzurla abdest almaktan.

*    Tekbir-i tahrîmi huzurla getirmekten, buyurdu.

Havatır altı nevidir:

1.    Hevâcis, nefis tarafından kalpte zuhur eder.

2.    Vesâvis, şeytan tarafından kalbe ilka olunur.

3.    İlhâmat, melek canibinden olur.

4.    Varidat, Cenâb-ı Hak kalbe sevk eyler.

5.    Sûrû kâinat, a'za canibinden kalbe hutur eder,

6.    Makûlat, akıl yönünden kalbe gelir, buyurdu.

Evamir-İ şeriyye ile kaim olup daima taharet üzere olmalı.

* Ruhun tahareti: Haya ve heybettir.

* Kalbin tehareti: Allah'tan gayri her şeyden temizlenmektir.

*Sırrın tahareti: Rü'yet ve müşâhededir.

* Sadrın tahareti: Reca ve kanâattir.

* Batnın tahareti: Helal yemek ve iffettir (Bütün haramdan sakınmak).

* Bedenin tahareti: Terk-i şehvet ve kesr-i hevadır.

* Elin tahareti: Vera ve içtihattır. (Haramlardan çok sakınmak ve hayra koşmaktır).

*    Masiyetin tahareti: Hasret ve nedamettir.

*    lisanın tahareti: Zikir ve istiğfardır.

* Taksirin (kusurun) tahareti: Havf-i hatimedir (Son andan korkmak).

Zikirden fariğ (ayrılınca) şu üç hususa riayet etmeli:

1. Sükut edip huşu ile kalbinde zikirden varid olan hali muhufaza etmektir.

2. Nefsini zem etmeli. Zira nefsi zem, tenvir ve basirette, keşf-i hicapta, nefsani ve şeytani havatırı def etmede en tesirli silahtır.

3. Zikrin akabinde su içmemeli. Çünkü zikir; şevk, yangınlık ve heyecan verir. Maksat da budur. Eğer zikrin akabinde su içilirse hasıl olan zevk ve heyecan söner. Zâkir bu üç edep üzerine haris olmalı buyurdu.

ABDÜLHÂIİK GOCDEVÂNÎ (k.s)

İnsan günahta üç şeye bakmalı:

1. Yaptığı günahı Cenab-ı Hakk'ın bildiğini,

2. Ettiği günahta günahsızlıktan hâlî kaldığım,

3. İşlediği günahı terke fırsat bulduğunda ferahlanması icap eder.

Tevbenin üç şartı vardır:

1. Yaptığı hatayı büyültmek.

2. Tevbesini töhmetlemek.

3. Halka olan özürlerini talep etmek.

Tevbenin üç şartı vardır:

1. Nedamet.

2. İ'tiraz (özür dileme).

3. Günahından tecrittir.

Tevbenin hakikatinin sırları üçtür:

1. Takvasını kirden temizlemek.

2. Günahım unutmamak.

3. Daima tevbesinden tevbe etmek.

Tevbenin esrarının letîfî üçtür:

1.    İşlediği günaha bakmak.

2.    Allah'ın o kötülük hakkındaki hükmüne bakmak.

3.    Allah'ın o günaha o cezayı vermekteki muradına bakmalı.

Vasiyetleri: Herhalde ilim, edep, takva üzere olasın. Eser-i selefi tetabbu (genişçe anlayıp öğrenmek) edesin. Sünnet ve cemaata mülazim olasın. Fıkıh, hadis öğrenesin. Cahil sofulardan perhiz eyleyesin. Namazı cemaatle kılasın. Az söyle, az ye, az uyu. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi. Daima halvetinde oL Kadınlarla, zenginlerle, asîlerle sohbet etme. Helal ye, şüpheden perhiz et. Çok gülme. Halk ile mücadele etme. Kimseden nesne isteme. Dünyaya mağrur olma. Gönlün daima endişe ile dolu ola. Bedenin hasta ola. Gözün giryan ola. Amelin halis ola. Duân tasarru ola. Giyeceğin eski ola. Yoldaşın derviş ola. Gayen fıkıh ola. Evin mescit ola. Mûıiisin Hak Teâlâ ola, buyurdu.

Hz. Ali (r.a) nin vasiyeti:

İyi bilki (Allah'a) aşık olanın üç alâmeti vardır:

1.    Dünyayı hor ve hakir addetmek.

2.    Cefa (yüklerini tartmak) götürmek.

3.    Belalara katlanıp sabretmek.

Hilmiyyetin de üç alâmeti vardır:

1.    Ziyaretini terk etmekle muhabbet bağını, kardeşlik bağım kesmiş olanların ziyaretine gitmekle Allah'ın rızasına ulaşır.

2.    Kendisine (bir iyilik ve selam) vermeyenlere (ihsan eder, güler yüzle selam) verir.

3.    Hiçbir saygı gözetmeden kendisine zulüm, haksızlık edenleri fırsatı zamanında hilminden affeder, gönlünden kini siler.

Sadakatin de üç alâmeti vadır:

1.    Kendi inalını kıymetçe senin malından aşağı hesap eder.

2.    Senin ırzım, kendi ırzından önde muhafaza eder.

3.    Canım senin yoluna feda eder.

Hz. Ali (r.a), dostun üç alâmeti vardır:

1.    Nikbet ve felaket zemenında yetişe.

2.    Gıybet zamanında kayıra.

3.    Vefatı ânında, öldükten sonra dostluğa layık olanı yapa, buyurdu.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler