Kategoriler :
Alt Kategori :
1997 Mayıs - Âlimlerin fazileti
Tarih : 15.10.2011 09:21:59
Okunma : 1181
Yıl 4 - Sayı 44 - Mayıs 1997

Âlimlerin fazileti

 

Bismillahirahmânîrrahîm,

Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz'in ruh-i tayyibelerine, ehline, ashâbına, bütün peygamberân-ı îzâm, evliyâ-i kirâm hazretlerinin ruhuna, dağlar başında kalmış, hâk ile yeksan olmuş, bir fatihaya muhtaç din kardeşlerimizin ruhlarına üç ihlâs bir fatiha okuyarak sohbetimize başlayalım inşallah.

Kenfü'l-irfan'da geçen bir hadis-i şerifte Fahr-i Kâinât Efendimiz şöyle buyuruyor: 'İlmiyle amel eden bir âlimin, câhil âbid üzerine üstünlüğü, benim, en aşağı mertebede dananıza karşı üstünlüğüm gibidir. Şüphesiz hem Allah, hem O'nun melekleri, hem gökte ve yerde bulunanlar, hattâ yuvasındaki karıncalar ve balıklar, insanlara hayır öğreten kimse için salât ederler. Yani Allah ona rahmet eder, diğerleri de onun yarlıganmasını Ce-nab-ı Hak'tan ister.'

Yine bir başka hadis-i şerifte, 'İlminden istifade edilen bir âlim bin âbidden hayırlıdır, 'buy-ruluyor. İlminden istifâde edilen âlim; insanlar ondan namazı öğreniyor, orucu öğreniyor, haccı öğreniyor, zekatı öğreniyor, dinini, imanını öğreniyor, annesine babasına itaati öğreniyor, hocasına itaati öğreniyor, hasılı millete faydalı oluyor. Ote taraftan âbidler de gündüz akşama kadar oruç tutuyor, gece sabaha kadar namaz kılıyor. İşte âlim bunlardan daha hayırlı oluyor. Çünkü âbidler yalnız kendilerini kurtarmış oluyorlar. Âlimler ise bütün millete faydalı oluyor.

Yine Resulullah (s.a.v) Efendimiz buyuruyor. 'İlmiyle amel eden bir âlime tâzim eden, hürmet eden, Cenab-ı Hakk'a tâzim etmiş gibi sevap alır. 'Çünkü bir âlime hür-meten ayağa kalkan onun şahsına değil içindeki Kur'an'a ve Allah'ın ilim sıfatına saygı göstermiş oluyor.

Yaşı küçük de olsa hafızlara hürmet edelim kardeşlerim. Bir cemeatte hafıza değer vermemek, bir odada onun üst kısmına oturmak, Kur'an-ı Kerim'in üstüne oturmak gibidir. 'Âlimin uykusu, câhilin ibâdetinden hayırlıdır.' 'İlmiyle amel eden bir âlimin yü-

züne bakmak ibadet makamındadır.' Hicaz'da Harem-i Şerifte namaz kılana şu kadar, Kur'an okuyana şu kadar sevap verilir. Yorulan birisi otursa da Kâbe'ye baksa ona da sevap verilir. İşte ulemanın yüzüne bakan Beytullah'a bakmış gibi olur.

'Ümmetimin âlimlerine hürmet ve saygı gösteriniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.'

Semadaki yıldızlar insanlara ve vapurlara yol gösteriyor. Ona bakarak doğru yolu buluyorlar. Âlimler de, okumamış, ümmî insanlara cennetin yolunu gösteriyor.

Bak, sizler âlimlere hürmet ettiğiniz için camiye geldiniz, vaizi dinliyorsunuz. Sevmeseniz gelir misiniz? Biz de camiye gelenleri canımız gibi seviyoruz! Peygamberimiz (s.a.v) Medine-i Münevvere'ye hicret edince çocuklar, 'Mu-hammed'in komşuluğu bizim için ne güzel' diyerek arapça şarkı söylüyorlardı. Rasulullah Efendimiz misafir kaldığı Ebu Eyyub'el- Ensârî (r.a) hazretlerinin evinin penceresinden kafasını uzatıp 'Yavrularım, beni seviyor musunuz?' dedi. Çocuklar, 'Vallahi seni seviyoruz ya Muhammed (s.a.v)' dediler. Peygamberimiz (s.a.v) de, 'Ben de sizi seviyorum' buyurdu.

Biz de çocukları, gençleri bütün cemaatimizi seviyoruz kardeşlerim.

Âlimler çok faziletli lâkin bir de ilmiyle amel etmeyenler var. 'İnsanlara hayır öğretip de kendisini, kendi kusurunu unutan ilim adamı, tıpkı halkı ışıklandığı halde kendisini yakıp bitiren mum gibidir.' buyuruyor Peygamberimiz (s.a.v).

Kendini yakıp âlemi ışıklandırıyor. Bildi-ğiyle amel etmiyor, bana iyi desinler diye güzel vaaz veriyor. Başkasına faydası kendine zararı oluyor. Allah böyle kimselerden etmesin.

Rabbımız bizleri ilmiyle âmil âlimlerin kıymetini bilen, sohbetinde bulunanlardan etsin inşallah.

Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah'a.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler