Kategoriler :
Alt Kategori :
1999 Ocak - Hikmetler
Tarih : 14.10.2011 09:20:12
Okunma : 1285
Yıl 6 - Sayı 63 - Ocak 1999

Hikmetler
 
Bismillahirrahmanirrahim,

Kıymetli Kardeşlerim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım sözlerime. Rabbi-miz bizi bundan ayırmasın. Besmelenin ondokuz harfi var. Cehennemin ondokuz katının azabından bizi kurtaracak inşallah.

'Lâ ilahe illallah Muhamme-dün Rasulullah' kelimeyi tevhidin de yirmidört harfi var. Yir-midört saatte yapılan günahları, rüzgârın kan erittiği gibi eritecek inşallah.

*

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz^ 'insanlara, akıllarının derecesine göre konuşunuz' buyuruyor. Yani akılları neye eriyorsa onu konuşun, lügat parçalamayın.

*

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: 'Yedullahi alel Cemâah', 'El cemâatü rahmettin vel firkatü azâbün' Yani Allah'ın kudret ve yardımı cemaatle beraberdir. Cemaat, birlik, beraberlik, rahmettir; tefrika, ayrılık ise azaptır. Onun için daima toplanalım, birleşelim inşallah.

*

Kur'an-ı Kerim'i dinlerken gafil dinlemeyelim. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bize mektubu. Hadis-i şerifler de Rasûl-i Kibriyâ (s.a.v)'nın mektubu.

*

Kardeşlerim, tahâretimize dikkat edelim. Ta-hâret abdestin anahtarı. Abdest namazın, namaz imanın, iman da cennetin anahtarıdır.

Fahr-i Kâinat (s.a.v) Efendimiz; 'sadaka belayı def eder, ömrü uzatır.' buyuruyor. Ecel-i muallak... Ömrün uzaması üç şeyledir.

1-    Sıla-i rahim

2-    Ana-babaya itaat

3-    Sadaka
Peygamberlere mucizeyi izhar etmek farz, evliyalara kerameti gizlemek vaciptir. Peygamberler insanları sapık yollardan İslam dinine döndürmek için çalışıyorlar. Evliyalar ise Hz.Peygamber (s.a.v)'in yolunu göstermeye memurlar.

Keramet büyüklüğe delil değil. Hulafâ-i râşidinin, dört halifenin kaç kerameti vardı? Hz. Ebu Bekir Efendimiz sıddı-kıyyeti, doğruluğu ile, Hz. Ömer adaletiyle, Hz. Osman hayâsıyla, Hz. Ali cihadıyla terakki ettiler. Keramet lazım değildi çünkü. Önlerinde Muhammed Mustafa (s.a.v) vardı ve onun yolunu göstermeye memurlardı.

*

İbadetin en büyüğü namazdır. Namazda, secdede şeytan gelemez. Secdede ölenler imanla ölür. Çünkü şeytan evvelden secde etmediği için, oraya hiç yaklaşamaz. Secdede dua edenlerin duası- kabul olur. Onun için secdeye devam edelim, ibadete devam edelim kardeşlerim.

Oruç tutalım, Allah'a vesîle oruçtur. Tilâvet-i Kur'an'dır, acizlere yardımdır. Böylece Allah'ın rızasını bulmuş oluruz. Meselâ şurda bir ihtiyar var. Bir senedir ziyaret eden yok, çocukları ter-ketmiş, boynu bükük. Alsak götürsek, gönlünü yapsak, Allah'ın rızası orada hazır değil midir? İnsan, bu sayede ruhen terakkî ediyor, kalben ferahlıyor. Manevî feyz alıyor, liyakat kazanıyor.

Peygamberimiz (s.a.v) mübarek omuzlarına su kırbası alır, yiyecek alır, Medine'nin uzak yerlerindeki ihtiyarların evine götürürdü. Ve onlardan dua isterdi. Kendisi alemlere rahmet olduğu halde, o ihtiyarlardan, dul kadınlardan dua talep ederdi.

Onun için Allah aşkına kardeşlerim, yardım edelim, gönül yapalım, Peygamberimiz (s.a.v)'in izini takip edelim inşallah.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler