Kategoriler :
Alt Kategori :
2004 Aralık - İki Şey Doymaz
Tarih : 14.10.2011 08:51:03
Okunma : 1288
Yıl 12 - Sayı 134 - Aralık 2004

İki Şey Doymaz

Kıymetli Kardeşlerim!

Rasûl-i Kibriya, 'Allah'ın kudret vc yardımı cemaatle beraberdir.' -Cemaatten ayrılmayın, birleşin, toplanın, Allah rızası için bir araya gelin.- buyurmaktadır.

Sami Efendimiz (k.s.) kendilerini bir ziyaretimizde, 'Aman Hasan Efendi! Tefrikaya düşmeyelim.' buyurdular. Kişinin başına çok cemaat toplaması riyayı mucip olur; şeytan da ona daha fazla musallat olmaya başlar. Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin ihvanı, sağlığında azdı, vefatından sonra evlatlan yüz binlerce oldu, çoğaldı. Üstadımız (k.s.), kendine hasım olan şeytan çoğalmasın diye, 'Bana bin kişiden, ihlâslı bir kişi daha yeğdir.' buyurdular. Bu sebeple, başımıza çokça insan toplamaya çalışmayalım, var olan kardeşlerimizle sohbet edip onlarla aramızdaki muhabbeti artıralım. Bu vesileyle, 'Kişi sevdiğiyle beraberdir.' (Buharı, Edeb; 96) sırrına mazhar oluruz. -Inşâallah-

Bizler emirlere riâyet etmez, istikâmetten aynlırsak kalplerimizde Hâlik-ı Zülcelâl'in azameti kaybolur ve O (c.c.)'nu zikreden dillerimiz, artık zikredemez olur. İbâdet ü taatten ayrıldığımız zaman şu tehdîd-i İlâhî ile karşılaşırız: 'Kim de Beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve Biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O: 'Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!' der. (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!' (Tâ-Hâ, 20/124-126)

Allah Teâlâ, 'Her kim Benim namazım -çünkü namaz bir zikirdir- ve orucumdan ayrılır ve bir çok nimet kendisine verildiği hâlde hâlâ tamah sahibi olursa; Ben onları âmâ olarak haşrederim.' buyuruyor. Önceleri ekmeğinin yanına katığı zor bulan adam, bugün nimet, başından dökülür de kanaatsiz olduğu için aç gibi yaşar. Bir arabası ve evi varsa, ikincisi sanki olmazsa olmaz; ikincisi olduğunda üçüncüsünü ister, bu böylece devam eder.

Hadis-i Şerifte beyan edildiği üzere iki şey doymaz. Birincisi Cehennem. Ayet-i Kerime de, 'O gün cehenneme 'Doldun mu?' deriz. O da 'Daha var mı?' der.' (Kaf, 50/30) buyrulur. İkincisi insanın içindeki tamahtır: Kanaat etmedikten sonra, ne verirsen ver, yine de, 'Daha da isterim!' der. Böyle kimseler âhirette âmâ olarak haşredilecektir.

Bir kadın tâdii-i erkâna uyarak namazını kılarsa Ramazan orucunu tutarsa, kendisini muhafaza eder, namusunu korur; kocası ticarete gittiğinde malını malı gibi korur, zevcine de itaat ederse azab görmeksizin cennete dâhil olur. Ehl-i namus, güzel ahlâk sahibi erkekler de böyledir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kur'an-ı Kerim'i ve Hadis-i Şerifleri dinlerken gafil olmayalım. Kur an, Rabbimizin; Hadis-i Şerifler, Rasûl-i Kibriya'nın mektubudur bizlere. Yüksek makamda bulunan birinden bir mektup gelse, bir mecliste okunacak olsa herkes o mektuba kulak kesilir. Cemaat, o kişi, ne haber göndermiş, neler yazmış bilmek ister. Bizler de, Hadis-i Şerifleri, bizzat Râsûl-i Zişan'dan duyuyor gibi dinleyelim, anlatandan değil.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in, Allah Teâlâ

katındaki kıymetini şu âyetlerden okuyalım da, O (s.a.v.)'na itaatimizi, muhabbetimizi artırmaya gayret edelim: 'Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, Seni onların başına bekçi göndermedik!' (Nisa, 80) 'Alladı ve melekleri, Peygamber'e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.' (Ahzab, 33/56)

Ayet-i Celîle'de geçen emir gereği hem çokça salavât getirelim hem de, Sultanımız (s.a.v. )'ın üzerine getirilen salavâtların faziletine dâir bir hadis okuyalım: Ebu Talha (r.a.)'dan gelen bir rivayette şöyle denilmektedir: 'Bir gün Rasûlullah (s.a.v.), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: Yüzünüzde bir sevinç görüyoruz!' dedik. O (s.a.v.), Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi, buyurdular: Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: 'Sana. salavât okuyan herkese Benim on rahmette bulunmam, selam okuyan herkese de Benim on selam okumam Sana (ikram olarak) yetmez mi?' [Nesai, Sehv 55, (3. 50)] Sallû alâ Rasûlinâ Muhammed. (Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.)
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler