Kategoriler :
Alt Kategori :
2005 Haziran - Sâliha Kadınlar, İtaatkar Olanlardır!
Tarih : 09.10.2011 20:25:17
Okunma : 1334
Yıl 12 - Sayı 140 - Haziran 2005

Sâliha Kadınlar, İtaatkar Olanlardır!

 

Kıymetli Kardeşlerim!

Allahu Teâlâ fermân-ı İlâhîsinde: 'Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir, onların reisidirler. (...) Sâliha kadınlar, itaatkar olanlardır.' (Nisâ, 4/34) buyurmaktadır.

Aile içinde huzurlu olmanın en önemli şartı, kadının kocasına itaat etmesidir. Kur'an ımız sâliha hanım olabilmenin şartını kocaya itaatkar olmaya bağlamıştır. Kocası kendinden razı olan kadın, cennet nimetine erişir, cennete gider.

Fakat kadın namazını kılmaz, orucunu gıybetlerle eritirse; namusunu muhafaza etmez, nâmahrem erkeklerle konuşur ve görüşürse; sokağa çıkarken kokular sürüp tesettürüne riayet etmezse; kocasına itaat etmeyip onu mesrur ve memnun etmezse; yedi cehennemin kapısı açılır, 'Buyurun! Siz layık değilsiniz sekiz cennete, denilir.' İki cihân güneşi Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: Miraca çıktığımda bana cenneti gösterdiler, ehlinin ekserisinin fukara-i sâbirin olduğunu gördüm. Ben nâr-ı cahîme de kesb-i vukûî eyledim bu sefer ehlinin ekserisini kadınlardan gördüm.' (Tirmizî)

Kocaya itaat etmeyi daha güze! açıklayacak bir olay nakledeyim sizlere. Fâtımatü'z-zehra validemiz (r.anhâ ile Hz. Ali (k.v.) Efendimiz arasında 'itaat meselesinden dolayı küçük bir kırgınlık olur.

Fâüma annemiz: 'Ya Ali! Ben sana latife etmiştim, anlamadın mı?' der Hz. Ali Efendimiz ise 'Yok, sana kırıldım. Ben senden böyle sözler ummazdım.' şeklinde karşılık verir Bunun üzerine Hz. Fâtıma, kendisini affettirmek için Hz. Ali Efendimizin etrafında yedi defa Kabe'yi tavaf eder gibi, döner, döner, döner... Ve ekler: 'Sen kırgın olursan, ben ehl-i nâr d ar. olurum ya Ali, bana hakkını haran-, etme.' 'Bin defa helal olsun.' der Hz. Ali ve onu bağışlar. Fakat yine de Hz. Fâtıma'nm kalbi mutmain olmaz: indallah mesul oldum mu acaba diye. Peygamberimize sormak için koşar Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)'e yolda rastlar. Efendimiz onun bu telaşe : halini görünce sorar: 'Ne oldu Fâüma': Hz. Fâtıma, eşiyle arasında geçenler: bir bir Peygamber Efendimize anlatır. Onunla helalleştiğini söyler-, 'Fakat yine de indallah, onun hakkı tamam mı? Allah'ı razı edebildim mi? Daha hakkı bende kaldı mı? diye sormak için geldim ya Rasûlallah!' En çok sevdiği ve 'Kim Fâtıma'yı üzerse Beni üzer.' dediği kızı Fâtıma'ya hitaben şöyle söyler Muhammed Mustafa: 'Hakkın helal olmuş ya Fâtıma Tamam, korkma! Ama eğer kocan sana kırgın olsaydı ve sen buraya gelirken de emr-i Hak vaki olup yolda ölseydin, senin cenaze namazını kılmazdım.'

'Kadıa beş vakit namazım kılar, orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse cennete girer.' (Ahmed b. Hanbel, Müsned) buyuruyor Efendimiz (s.av.). Bakınız şimdi ise hanım kardeşlerimize müjdeler veriyorum. Zevci kendisinden razı olduğu halde bir kadın vefat ederse, kocası da 'Ben ondan razıyım, Allah da ondan razı olsun.' diye, öldükten sonra arkasından güzel sözler ederse, 'Hiç incitmezdi, güler yüzlüydü, tatlı dilliydi, kocasına süslenir, nâmahremden kendini korurdu.' derse böyle bir kadın kocasını razı etmiş, razı ederek de vefat etmiş. İşte böyle bir kadın cennete dahil olur, buyuruyor Peygamberimiz (sav). Kadınlarımız kızmasın, ben terazi koydum, ölçüyü gösterdim, ağır söylemedim. Sözlerimi yegâne ölçü olan Kur'an-ı Kerim ve Rasûlullah'ın (s.a.v.) hadisiyle tarta tarta söyledim. Bu hadis-i şerifteki cennet müjdesinin, günah-ı kebâirden uzak olan hanımlara olduğu aşikardır. Cenâb-ı Mevlâ cümlenizi ve cümlemizi, ahlaklı koca, ahlaklı aile eylesin. Gönlü Allah'a bağlı ve Allah'tan ayrılmayan zümreye bizleri ilhak eylesin. (Amîn) Ve selâmün ale'l-mürselîn, Ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler