Kategoriler :
Alt Kategori :
2003 Mart - Onlar Her Konuda Aydınlattılar
Tarih : 17.10.2011 16:44:56
Okunma : 1133
Yıl 10 - Sayı 113 -  Mart 2003

Onlar Her Konuda Aydınlattılar
 
Rabbimiz, öyle yüce, öyle merhametli, öyle güzel ki!...

Salih amel, Kur'ân-ı Kerîm'e göre yaşayanlar için, O'na kavuşma anıdır. 'Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa; (Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya Cemâlini görmek arzu ediyor, Allah'ın huzuruna varmayı ümit ediyorsa) Salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetle hiçbir kimseyi ortak koşmasın. (Riya, iki yüzlülükle. Kibir, benlik, üstünlük taslamakla. Ucüp, taatleriyle öğünmekle. Süm'a, ibadetlerini başkasına duyurmaktan zevk almakla Allah'a ortak koşmasın.) (18./110.)

Zaman zaman kabir ziyaretlerine gidelim. Hz. Osman (r.a.), kabirlerde çokça ağlamasının sebebini soranlara, şöyle cevap verir. 'Kabir hayatı güzel geçenin, diğer merhaleleri kolayca

atlatacağını Resulüllah (s.a.v.)'dan duydum.' Çoğunun azaları çürüyüp gitmiştir. O hale gelmeden hazırlık yapalım o dehşetli gün için. 'Çünkü nefisleriniz için önceden ne hayır yapıp gönderirseniz Allah ,(c.c.) yanında onu hayır ve mükafatı daha büyük olarak bulacaksınız.' (73.-20.)

Şeyh Mustafa Efendinin sadık yaranından Kılavuz Hafız, Üstazına, mahzuniyetinin sebebini, göz yaşlarıyla şöyle anlatır: 'Efendim, akrabamın da bulunduğu bir kabristandan geçerken, mevtanın ruhlarına okudum. Kabir hali bana keşfoldu. Bir kısım insanların ateşler içerisinde feryad ü figan ettiklerini işittim ve bu hale dayanamadım.' Yaptıkları amellere göre, 'Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir.' (42./7.)

Hastalık, deprem, sel felaketi v.s. müsibetler gelmeden aklımızı başımıza alalım. Sıhhatliyiz, daha genciz deyip kendimizi aldatmayalım. 'Haberiniz olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce (halis Müslüman olun da) Rabbinizden size indirilenin en güzelini (Kur'ân'ı) takipve tatbik edin.' (39./55.)

Kendimizi ahirette mesul kılacak davranışlardan şiddetle kaçınıp, Allah (c.c.) ın mekanı olan gönülleri rencide etmeyelim. Bâyezid-i Bistâmî (k.s.), kendisini haksız yere beş defa memleketinden çıkaranları şikayet etmediği gibi, onlara kırılmıyordu bile. 'O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta nafaka verenler, (fakiri, yoksulu düşünenler) kızdıklarında öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah, iyilik edenleri sever.' (3./134.) Güzel ahlakın kendisinde toplandığı Hadis-i Şerif' te de, 'seninle alakasını kesenle alak kur, seni mahrum edene ver, kötülük edene de iyilik et' tavsiyesinde bulunur Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa (s.a.v.).

Dillerimize sahip olup, 'insanı yüz üstü cehenneme sürükleyen dillerinin toplamış olduğu hatalardır' kavl-i Muhammedisine kulak verelim. İnsan, 'Ne söz söylerse, mutlak yanında hazır bir gözcü vardır.' (50/18)

Sözümüzü, özümüzü herkese açmayalım.

'Nây u mey-âsâ herkese fâş etme sözü sâzını (içini herkese açma)

Kesret evinde görme sen ikram ile i'zâzını

Pervâne-veş yek-renk olup bir eyle .em-i nâzını

Tevhide tapşur özünü kimseye açma râzını (sırrını)

Şeyh izine tut yüzünü şeyhin yete bürhan sana.' (Divân-ı Es'ad)
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler