Kategoriler :
Alt Kategori :
2000 Nisan - Hicret Eri
Tarih : 17.10.2011 16:16:04
Okunma : 1104
Yıl 7 - Sayı 78 - Nisan 2000

Hicret Eri

Malını, mülkünü, eşini, dostunu, doğup büyüdüğü yurdunu, yuvasını terkederek yollara düşen muhacir, bu fedakârlığı niçin yapıyordu?

Evini, barkını, parasını, pulunu, gece gündüz çalışarak elde ettiği servetini Ensar niçin veriyordu?

İnsanlar arasında borç vermenin güzelliğine işaret eden dinimize uymayıp, olan parasını borç vermeyerek saklayan anlayışa, lokantada yediği yemeğin masrafını ayrı ayrı ödeyen karı ve kocaya, karşılıksız hiçbir yardım yapmam diyen düşünceye karşı Muhacir'le Ensar'ın gerektiğinde canlarını seve seve feda etmelerindeki sır ne idi?

Hertürlü güçlüğe rağmen Rasul-i Ekrem (s.a.v)'in halkasına katılarak, küfür ve şirkten kurtulan bu kutlu erler kafalarını ve gönüllerini;

a)    İmanla

b)    İlimle

c)    İbadetle

d)    Güzel ahlâk ve

e)    Şehadet aşkıyla süsleyerek Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c)'ın vasfettiği bahtiyar zümreden oluyorlardı. Ki bunlar aynı zamanda ihsanın temellerini de oluşturmaktadır.

Âl-i İmrân suresinin 195. ayetinde belirtilen vasıflar şunlardır:

1-    Allah ve Rasulünü memnun etmeleri

2-    Hicretleri

3-    Yurtlarından çıkarılmaları

4-    Allah yolunda oldukları için eziyetlere uğratılmaları

5-    Allah yolunda gayret ve çabaları

6-    Hakk'ın yolunda öldürülmeleri

Rasulüllah (s.a.v)'ın mânevî ikliminde yetişen ashâb-ı kirâm bu çileye, yokluğa, kıtlığa, her türlü sıkıntıya Medine'de insanların rahat ve huzur bulacağı, bütün dünyayı sulha kavuşturacak hayatı temin etmek için tâlib oluyorlardı.

İçlerini ıslah ettikleri için dışlarını da ıs-hah ediyorlar, evlerini, yurtlarını, velhâsıl herkesi rahata, huzura kavuşturacak ahlâk ile ahlâklanıyorlardı.

Çünkü onlar Efendimiz (s.a.v)'in: 'Asıl muhacir nefsinin kötülüklerinden kurtulandır' gerçeğine inandıkları için başarılı oluyorlardı.

'Sahabelerim yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, hidayete erersiniz' hadis-i şerifine mazhar olan, Kur'an-ı Kerim'de 'Allah Onlardan, Onlar da Allah'dan razıdırlar' (Beyyine, 8) övgüsüne nâil olan ashâbın neşesine ermek için:

1-    İlme ve takvayı elde etmeye

2-    Dost ve düşmanı tanımaya

3-    İhlâsa

4-    Allah'ın rahmetine ulaşma yollarını aramaya çalışmalıyız.

'İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifiyle edeblenmek için de:

1-    İstiğfar

2-    Tevhid

3-    Salat ü selâm

4-    Allah'ın yolunda feda olmanın egzersizi olan ölüm tefekkürü1

5-    Allah ve Rasulü'nün muhabbetine erişmek için Ehlullah ile kurulan alâka2 ve

6-    Zikr-i Hakk'la meşgul olmalıyız.

Ârifân-ı ilâhî, ruhun eğitimi için, evlatlarına bu sıraya uymalarını emir buyururlardı.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler