Kategoriler :
Alt Kategori :
1997 Ocak - Temiz Toplum
Tarih : 17.10.2011 15:53:57
Okunma : 1188
Yıl 4 - Sayı 40 - Ocak 1997

Temiz Toplum

'Dergahlar kapatıldı da çok iyi mi bir toplum ortaya çıktı? Ruhunu, gönlünü ihmal ettiğiniz bu millet tezkiyeyi nefs ve tasfiye-i kalble huzura kavuşacaktır.'
Aşık ve sadıklar etrafını aydınlatan lambalar gibidir. Kendisi de aydınlanmış çevresini de adeta nura kavuşturmuştur. Bir gün Yahyalı'nın Yerköy beldesinden geçen kaymakam ve personeli tarlalarda namaz kılan erkek ve kadınları görünce 'Muhakkak burda Hacı Hasan Efendi (KS)'nin hizmeti vardır' der. Tarihte kavgayı, terörü bastırarak ticaret erbabını bir araya getirip, iktisadi ve sosyal dengeyi kuran âhiler, topluma huzur ve sükun getirmişlerdir. 'Abdalân-ı Rûm' dediğimiz dervişler halkın ruhi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak insanlara saadet bahşetmişlerdir. Bu arada kendi çapında hizmet veren 'Bacıyân-ı Rûm' teşkilatı da gözardı edilemez. II. Abdülha-mid Cennet Mekânı yahudi, ermeni ve jöntürklerin tasallutundan koruyan da Şâzeli ve Medeni tanklarının mensupları olmuştur.

Hacı Hasan Efendimiz yakın bir komşumuzu, 'O evladımızı çok seviyoruz gelsin de bir muhabbet edelim' sözü ile huzuruna gelmeye de hacet kalmadan bu sıcak alakadan dolayı irşad eylediler. Bu kardeşimiz bugün büyük bir vilayette en hayırlı, hizmeti görmektedir. Üstadımızın hastanesi sıhhatlileri değil hastaları daha çok kabul ediyordu. İdrakli ve ferasetliydiler. Bahçelerin arasında şarkı söyleyen bir gence yaptığı 'Ali, yavrum o yanık yanık türkülerin duyulmuyor' iltifatı ile söz konusu kardeşimiz efendimizin en büyük bağlısı olmuştu. En şerefli mahluk olan insanı seviyor, Hakk'a sevdiriyordu. Habib-i Kibriya (sav), 'En sevgili kul Mevla'ya kullarını sevdirendir' buyur-muyor mu? Esad-ı Erbili (KS)'nin hâşâ 'Dinsiz, kafir herkesi ıslah ediyormuş, beni de ıslahetsin' diyen bir inatkara ab-

dest almasını söyleyince inatkar, 'Alalım bakalım,' der. 'Gözlerini yum' buyurun-ca, 'Yumalım bakalım' der. Esad-ı Erbili (KS)de gözlerini yumup teveccüh buyuranca, 'Ya Rab canımı al, Ya Rab ruhumu al' diye feryat eder. Kendisine niçin böyle dediğini soranlara 'Öyle manevi zevke eriştim ki o anda ölmeyi istedim.' Sayamayacağımız örnekler çok bu konuda.

'Gel, gel, ne olursan ol yine gel' diyen Mevlana Celâleddin (KS) içkicinin, ayyaşın her türlü kusurun içinde olanları, Cenâb-ı Hakk'a döndürmek için bağrını açmıştır. Manevi tedavi ve sosyal yardım yerleri olan tekkeler ve şeyhler, halkla bütünleşmişlerdir. Latifeli bir tarzda H. Hasan Ef. (KS) yaşlılara, 'Siz artık içki, kumar şurda dursun zerre kadar bir haksızlığa dahi meyletmezsiniz, müsade edin de nefsinin, şehvetinin, kötü duygularının esiri evlatlarımızın biiznillah irşadıyla, iştahıyla meşgul olalım, sizler artık emeklisiniz' buyururlardı. Taat ehlinden ziyade isyan yuvalarında olanları kurtarmaya çalıştıklarını her zaman görürdük. Ürgüp'ün bir köyünde hayvani duygularının esiri 16 yaşında bir genç, 'Efendim sizler beş vaktine beş daha katan bu yaşlıları mı yoksa bizim gibi serkeşleri mi ıslaha geldiniz? deyince, 'Elbette evladım sizler için geldik' buyurur onların ve biiznillah bizlerin irşadını temin ederler.

Seyyid Nur Muhammed Bedvani (KS)'nin (V. 1135) müridleri bir içkicinin dükkanını taşlayınca, 'Eyvah siz ne yaptınız, adamı harabettiniz. Zahirde içki şişelerini değil, gönlündeki isyan şişelerini kırın. Onu da en güzel üslupla yerine getirin' buyurur. Sonra huzuruna davet ettiği bu şahıs hazretin en sadık evlatlarından olur. Hor ve hakir görülen bu insanları ıslaheden miskinler tekkesinden tutun da, hüsnühat, edebiyat ve musikiye yer veren, adeta güzel sanatlar akademisi olan dergahlar, fetihlerde yaptığı dalışlarla ülkeyi düşmanın tasallutundan koruyan 'Kazerûni'ler, kimsesizleri koruyan, misafirhane olan bu mekanlar, okçular zaviyesi gibi spor yapan dergahlar kapatıldı da çok iyi mi bir toplum ortaya çıktı? Ruhunu, gönlünü ihmal ettiğiniz bu millet tezkiyeyi nefs ve tasfiye-i kalble huzura kavuşacaktır. (Rad:28)

'Dikkat edin ancak kalbler Allah'ı zikretmekle huzura erer.'
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler