Kategoriler :
Alt Kategori :
2008 Mart - Hutbe
Tarih : 17.10.2011 15:37:45
Okunma : 1295
Yıl 15 - Sayı 173 - Mart 2008

Hutbe

Allah Teala' dan Resullerin getirdikleri emirlere muhalefetten sakınmaktır.Emrolundukları esaslara uymaktır.Geçmiş kavimlerin helakibe sebep olan hatalardan kaçınmaktır

 

Şuayb (A.S.)'ın hutbesi, altı güzel hasleti içermektedir, ¡ki cihanda huzurun temini ve kurtuluş bu hutbedir.

1- Kalp gözlerinin açılması, azim ve gayretin artmasıdır. Cenab-ı Hakk'ı tanımak suretiyle kalbin nurlanmasıdır. Bu sıfatların oluşmasının belirtisi, Hak Teala'dan manevi imdadın, tecelli, nur ve varidatın, gönle ilahi sırların doğmasıdır.

2-    Rızkın helal yollardan gelmesidir, ibadet ve taate, emirlere uymakta güçlükleri gidermeye vasıtadır temiz kazanç.

3-    Hiçbir menfaat gözetmeden, insanları ıslaha, irşada çalışmaktır. Halinin sözünü tashih etmesi, düzeltmesidir. Emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınmaktır.

4-    Dinî, dünyevi işlerde Allah Teala'nın yardımını beklemektir. Hak Teala'ya yönetip, O'na teslim olmaktır.

5-    Allah Teala'dan Resullerin getirdikleri emirlere muhalefetten sakınmaktır. Emrolundukları esaslara uymaktır. Geçmiş kavimlerin helakine sebep olan hatalardan kaçınmaktır.

6-    Tevbenin hakikati, tevazu, istiğfar ve zikri çoğaltmaktır. Bütün bunlar, ikramı ve bağışlaması bol olan Rabbimize sevginin eseridir.

Ulema-i Kiram'ımız, dinleyip belleyip, gereğiyle amel etmeye muvaffak kılsın, Rabb-i Zü'l-celal'imiz derler. Kur'an-ı Kerim inmiş, nimet tamamlanmış Hadis-i Şeriflerle hakikat beyan edilmiştir. Salihler, ciltler dolusu kitap yazmış tavsiyede bulunmuşlardır. Ölçüsü Kitab-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye olan, kalbi marifet ve hakikatle süslenen piran-ı izamın sözlerine uyma temennisiyle...

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler