Kategoriler :
Alt Kategori :
2002 Kasım - Ehl-i Hakk Ne Diyor?
Tarih : 09.10.2011 12:07:25
Okunma : 1218
Yıl 10 - Sayı 109 -  Kasım 2002

 Ehl-i Hakk Ne Diyor?

Ehlüllahm tek arzusu, M evlâyı Mütâl'in P aşkından, şevkinden, zevkinden, zikrinden, ve fikrinden (yüce kudret ve azametini - tefekkürden) uzak kalmamaktır. Bayezid (k.s.): 'Allah dostlarının bir an Hak'tan gafil olmaları, cehennem ateşinde yanmaktan daha zordur.''

der. Ebü Bekir Şiblî (k.s.): 'Bir ömür Rabbim'le halvet kalmayı istedim. Ben de ortadan kalkıp, sadece O kalsm dedim.'der. Yaratanımızı incitir miyiz korkusu kaplardı onların içlerini. Sami Ramazanoğlu (k.s.)'nun böğür kısımlarına sonda takılırken, hafifçe 'vah' der. Sonra ağlamaklı bir tarzda, 'Rabbime isyan mı ettim?' diyerek yakınır. Hacı Hasan Efendi (k.s.) sohbetlerini en az bir buçuk saat yaparlardı. Görüşme az bir süre gerçekleşecekse, mazeretlerini şu şekilde belirtirlerdi. 'Allah (c.c.)'a şikayet değil, halimi arz için söylüyorum. Rahatsızlıklarım sebebiyle sizlerle çok fazla görüşemeyeceğini için bizleri mazur görün.' Onlar oturup, kalktıkları her yerde maşûk-i hakîkîlerinin, (aşık olunacak, sevilecek tek zât olan Rablerinin) isimlerini, sıfatlarını anlatır. 'Ve de ki: 'Hamd O Allah'a mahsustur ki, çocuk edinmemiştir; hem mülkde kendisine hiçbir ortak olmamıştır; acizlikten (münezzeh olduğundan) dolayı O'nun için hiçbir yardımcı da olmamıştır. Artık O'nu tekbir getirerek yücelt.' (İsrâ: 111) Muradımız sadec Allah (c.c.)'ın kapısında hizmet etmek olsun.Arzu ve isteğimiz O' na teslim olmak olsun.Her türlü hayır ve bereket, o zaman gelir bize. Korkumuz, Allah (c.c.)'a ve O'nun Rasûl-i Ekreı (s.a.v.)'ine kavuşmamıza vesile olan Hak kapısından ayrılmak olsun. Bayezid (k.s.), 'Birinci kat semadan düşmeye razıyım ama kâmil bir velînin gönlünden düşmeye râzı değilim' der. Teslimiyet en büyük sermayemi olsun. Dedem Şeyh Mustafa Efendi (k.s.) bir evladı için, 'iraden elinde' deyince, büyük alin Abdullah Develioğlu o kişiye, 'Müridin irade« Üstazmm elinde olur. Git, yaptığın hataya istiğfa et.' der. En güzel hâl, kimseyi inciîmeyip, kimseden incinmemektedir. Ariflerin, en bari: özelliği de bu olsa gerek. Allah'a şöyle yalvaralım 'Yâ Rabb! Senden uzaklaştıracak hallerden San sığınırım. Ancak sen kurtarırsın. Sana kavuşturacak güzellikleri Senden dilerim. Ancak lutuf sahibi Sensin, Sen ikram edersin.Senin hoşnut olmadığın yersiz düşünceleri kalbimdewn çıkar.'Duâ ve niyazın kabul olunmasını umduğumuz mübarek gün ve geceler çokça yalvaralım Mevlâ' ya Said Nursi (rh.a), 'Çocuğun elinin uzanamadığı yere, ana ve babasının ulaştığı gibi, kul da, acz ve fakrıyla Rabbine iltica eder.' der.

Halikımız, '(Ey Rasûlüm!) De ki: 'Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?' Gecenin, gece kalkan müminin ve Kur'an'ın kalbi olan Yâsîn-i Şerifin kıraetiyle, üç kalbin bir araya geldiği telıeccüd ânında, Allah'a samimi olarak yalvaran kulun duası reddolunmaz Hakk'ın izniyle.

Gördükçe hâl-i zarını mahbüb eder ihsan sana

Terket hevâ-yı lyşini Isıtf eylesin cânân  sana

Sarfeîme zâyi vaktini vermez şifâ seyran sana

Ey derde derman isteyen yeüııez mi derd derman sana

Ey rahat-ı can isteyen kurban olan candır sana

Pervane-i bî çâre veş cân u ciğer dağlar isen

Aşkın bilirsin feyzini ol dem eğer hüş-yar isen

Ben şimdi açık söylerem sen de işit bîdâr isen

Kulluğa bel bağlar isen şâm u seher ağlar isen

Sular gibi çağlar isen tiz bulunur umman sana


Esad Erbili (k.s)

(Sevgilii senin inler hâlini gördükçe lutfeder.

Zevk, safa arzusunu terket de sevgili sana lutfetsin.

Vaktini boşa harcama, gezip seyretme sana fayda vermez.

Ey derdine derman arayan, sana derman olarak dert yetmez mi?

Ey kendi rahatım düşünen, sana fedâ edilen candır.


Çaresiz pervane gibi gönlünü, bağrını dağlar isen,

Aklını başına alırsan o zaman aşkın feyzini anlarsın.

Ben şimdi açıkça söylüyorum, sen de uyanıksan duy,

Kendini kulluğa verirsen, sabah akşam ağlayıp, Sular gibi çağlarsan sana umman çabuk bulunur.)

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler