Kategoriler :
Alt Kategori :
Mukaddime Dersi
Tarih : 14.09.2011 18:17:51
Okunma : 10125
Mukaddime dersi, târikat-ı âliyeye dahil olacak seyr ü sülûk adayı için bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Uygulaması aşağıdaki sıralamaya göre yapılır:

1- Silsile-i Şerif*

33 veya 111 İstiğfâr*

1- Seyyidü’l-İstiğfar Duası*

33 veya 111 Tevhid

33 veya 111 Salavât-ı Şerîfe

3- İhlâs-ı Şerif

1-Felak

1-Nâs

1-Allahümme Salli (Allahümme Salli A’lâ Muhammedin ve A’lâ Âli Muhammed Kemâ Salleyte A’lâ İbrâhîme ve A’lâ Âli İbrâhîme İnneke Hamîdün Mecîd.)

1- Fâtiha-i Şerif (Hâsıl olan sevap Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Âli’nin, Ashabının ve Pîrân-ı İzâmın ruhlarına hediye edilir.)

500-Lafza-i Celâl

* Silsile-i Şerif kitabımızın sonbölümünde yer almaktadır.

* Seyyidü’l-İstiğfar Duası:

* İstiğfar, Tevhid, Salavât-ı Şerîfe ve Lafza-i Celâl’in okunma adedleri sâlikin kaabiliyetine göre, ehli tarafından belirlenmektedir. Sâlik, kendi isteği doğrultusunda, almış olduğu dersi azaltıp, çoğaltmamalıdır.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler