Kategoriler :
Alt Kategori :
Mürşid-i Kamil'in Vasıfları - Cömertlik
Tarih : 14.09.2011 17:14:39
Okunma : 1593
Mü’mini tarif buyuran Efendimiz (s.a.v.)’in, 'Elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kimse.' hadis-i şerifini yaşayan Hacı Hasan Efendimizin (k.s.) cebinde, para kaynıyor zannederdik. Fakir ve yoksula infak ederken, tebdil-i kıyafet yaparak, dilenenlere defalarca ikramda bulunan Sami Ramazanoğlu (k.s.)’nun, 'Muhtaç ki istiyorlar.' deyip onları reddetmemeleri de mükrim olmanın sonucudur.

Müderris, muhaddis H. Zühdü Efendi (rh.a.) (ö. 1945) Mustafa Hulusi (k.s.)’ye: 'Velinin bir işareti vardır, o da cömertliktir.' 'Elinde, dilinde ve gönlünde sâhî olur mürşid-i kamil.' der. Medine-i Münevvere’de kendisini muayene için gelen doktorun: 'Efendim! Bir müddet sohbetinizi tatil edin.' tavsiyesine karşılık Hacı Hasan Efendi (k.s.): 'Doktor! Biz kardeşlerimize nasihat ettikçe şifa buluyoruz. Bu hizmetten bizi alıkoymak öl demektir.' buyurur. Ziyarete gelenlerden bazısına: 'Dün gece ne haller oldu.' diyerek, kalben gönüllerine mânevî infakta bulunduklarını hissettirirlerdi.

Mürşid-i Kâmil, kâliyle (sözüyle) irşadda bulunduğu gibi hâliyle de irşad eder insanları. 'Cenab-ı Hakk’ın velileri onlardır ki, görüldüklerinde Allah hatıra gelir.' hadis-i şerifine mazhar veli, her türlü davranışıyla örnek olur insanlara. Sami Ramazanoğlu (k.s.) prostattan rahatsız oldukları sırada, kendisini muayene eden doktor, onda gördüğü sabır ve güzel hallerin neticesinde ıslah ve irşad olarak, 'Ben böyle bir insan görmedim.' der. Böğür kısmından sondayı takan damadı bilmeden incittiğinde 'Vah' der. Daha sonra ağlamaklı bir sesle 'Sabırsızlık mı gösterdim?' diyerek istiğfar okurlar. Yahyalı’dan mahallemize Üstazımızı getiren vasıtanın şoförü, frene basacağı yerde gaza basar. Araba havuza düşer. Elhamdülillah sağ-salimen kurtulan Üstazımıza getirilen doktor, 'Her halde Hasan Efendi irtihâl etti, onda yüksek tansiyon vardı, yükselmiştir.' der. Üstazımızı afiyette görünce: 'Hiç üzülmedin mi Hasan Efendi?' der. O da, 'Doktor! Biz dosttan gelene üzülmeyiz.' buyurur. Sabrı, tevekkülü ve rıza ahlakını hayatlarının her hâlinde gösteren ârifan-ı İlahi, bu güzel tavırlarıyla nice ölü kalpleri ihya etmiştir.

Namazın her rekatında okuduğumuz, 'Bizi dosdoğru yola ilet.' (Fatiha: 6) ayet-i celilesi, din ve dünya işlerinde Allah’ın emirlerine uygun yaşamamızı bildirir. Ebedi saadetimizi temin eden esaslar da Habibullah (s.a.v.)’ın: 'Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.', 'Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.' hadis-i şerifleriyle bildirilir.
Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler