Sanal Kütüphane > Tasavvuf > Hakkı Seven Aşıklar > Hak Yolunda Herşeyini Feda Edenler
Kategoriler :
Alt Kategori :
Hak Yolunda Herşeyini Feda Edenler
Tarih : 25.01.2016 21:46:59
Okunma : 534
Hertürlü güçlüğe rağmen, Rasul-i Ekrem (sav)’in halkasına katılarak, küfür ve şirkten kurtulan bu kutlu erler, zihinlerini ve gönüllerini; (a) iman (b) ilim (c) ibâdet (d) güzel ahlâk ve (e) şehadet aşkıyla süsleyerek Kur’an-ı Kerim’de Allah (cc)’ın vasfettiği bahtiyar zümreye dâhil olmuşlardı.

Ashâb-ı Kirâm Bütün Bu Fedakarlıklara Niçin Katlanmıştı?

Malını ve mülkünü, eşini ve dostunu, doğup büyüdüğü yurdunu ve yuvasını terkederek yollara düşen Muhâcir, bütün bu fedakârlıkları niçin yapmıştı?

Evini ve barkını, parasını ve pulunu, gece-gündüz çalışarak elde ettiği servetini Ensâr niçin infak etmişti?

Muhâcir’le Ensâr’ ın, birbirleri için canlarını ve mallarını seve seve feda etmelerindeki sır ne idi?

Hertürlü güçlüğe rağmen, Rasul-i Ekrem (sav)’in halkasına katılarak, küfür ve şirkten kurtulan bu kutlu erler, zihinlerini ve gönüllerini; (a) iman (b) ilim (c) ibâdet (d) güzel ahlâk ve (e) şehadet aşkıyla süsleyerek Kur’an-ı Kerim’de Allah (cc)’ın vasfettiği bahtiyar zümreye dâhil olmuşlardı.

Onların Vasıfları Nelerdi?

Âl-i İmrân suresinin 195. âyetinde onların belirtilen vasıfları şunlardır:

1- Allah (cc) ve Rasûlü (sav)’nü memnun etmeleri,

2- Hicret etmeleri,

3- Yurtlarından çıkarılmaları,

4- Allah (cc) yolunda olduklarından dolayı birçok eziyete maruz kalmaları,

5- Allah (cc) yolunda gayret ve çaba göstermeleri,

6- Hakk (cc)’ın yolunda öldürülmeleri,

Onlar Niçin Muvaffak Olmuşlardı?

Rasûlullah (sav)’ın manevî ikliminde yetişen ashâb-ı kirâm, tüm bu çilelere bütün dünyayı sulha kavuşturacak hayatı temin için tâlib olmuşlardı.

Onlar, içlerini (nefislerini) ıslah ettikleri için dışlarını da ıslah etmişler; böylece bütün dünyayı huzura kavuşturacak ahlâk ile ahlâklanmışlardı.

Onlar, Efendimiz (sav)’in, “Asıl muhâcir nefsinin kötülüklerinden kurtulandır.”

Hadîs-i Şeriflerindeki gerçeğe hâlisane inanıp o doğrultuda yaşadıkları için muvaffak olmuşlardı.

Onlar Gibi Nasıl Olabiliriz?

“Sahabelerim yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, hidâyete erersiniz.” (İbn Abdilber Camiu’l-İlim c. 11, sh. 110, İbn Hazmahkam c. 4, sh. 82) Hadîs-i Şerifine mazhar olan, Kur’an-ı Kerim’de, “Allah onlardan, onlar da Allah’tan razıdırlar.” (Beyyine, 98/8) övgüsüne nâil olan ashâbın neşvesine ermek için:

1-    İlim ve takvâyı elde etmeye,

2-    Dost ve düşmanı tanımaya,

3-    Amellerimizde ihlâsa erişmeye,

4-    Allah’ın rahmetine ulaşma yollannı aramaya çalışmalıyız.Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler