Kategoriler :
Alt Kategori :
Lağv Yemini
Tarih : 17.01.2012 09:26:00
Okunma : 1117
Kişinin dilinin kasıtsız olarak yemin lafızlarına kaymasıdır. Böyle bir duruma kişi ne kefalet verir ne de günahkar olur.

Buna delil olarak Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

'Allah sizi lağv yeminlerinden dolayı muaheze etmez. Lakin, kalplerinizin irtikap ettiği yeminlerle muaheze eder. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir' [1]

Hz. Aişe lağv yeminleri için şöyle demiştir. 'Bu ayet, 'Evet vallahi', 'Hayır vallahi' şeklindeki yeminler hakkında nazil oldu' [2] demiştir.







[1] Bakara: 2/225
[2] Buhari, 6286



Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler