Kategoriler :
Alt Kategori :
İ'tikaf
Tarih : 29.09.2011 11:10:53
Okunma : 1125
î'tikaf müstehab sünnettir. İki şartı vardır:Niyet etmek ve camide dur­mak. Nezredilen itikafdan çıkılmaz. Ancak tabii ihtiyaçlar ve camide du-ramayacaği bir özür, hayız veya bir hastalık için çıkabilir. Cinsi müna­sebetle   i 'tikaf batıl olur.

İ'tikaf sünneti müekkededir. İ'tikaftan maksat ise, Allah'a yaklaşmak niyetiyle camide bir süre durmaktır. İtikafta iken mazeretler oluşursa, bu mazeretler giderilip bittikten sonra i'tikafa kaldığı yerden devam edilir.

Orada duramayacak şekilde hastalanmışsa i'tikaftan çıkılabilir.

Allahiı Taala Kur'an-ı Kerim'de, 'Mescidde i'tikafta iken hanımları­nıza yaklaşmayın.' (Bakara:12/87) buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.) her Ramazan ayının son on gününde i'tikafa girerlerdi. Vefat edeceği sene yirmi gün i'tikafa girmişti. [1]

İ'tikafın şartları iki tanedir:

1- Niyet. Kalben niyet edilmelidir vtya'Ttikafa niyet ettim' demesi de yeterlidir.

2- Mescidde durmak. İ'tikafa evlerde, namazgahlarda ve tekkelerde gi­rilmez. Kısa bir sükun i'tikaf sayılmaz. Biraz durmak lazımdır.

İ'tikafa giren kimsenin müslüman ve akıllı olup hayız, nifas ve cünüp gibi özürlerde olmaması gerekir.Nezredilen i'tikafın yerine getirilmesi vacip olur. :Bir gün Hz. Ömer (r.a.): 'Ya Resulallah, ben Mescid-i Ha-ram'da bir gece i'tikaf etmeyi adadım.' dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.):' Öyle ise adağını yerine getir' buyurdular.

İ'tikafın şartları: Müslüman ve mümeyyiz olup, cünüplükten, hayız ve nifastan temiz olmaktır.[1] Buharı, 1922 Müslim 1171

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler