Kategoriler :
Alt Kategori :
Nafile Orucu
Tarih : 29.09.2011 11:09:23
Okunma : 1231
Ramazan ayında oruç tutmak farz olduğu gibi, nefsimizi ve ruhumuzu terbiye edip, Allah'a daha da yaklaşmak için bazı günlerde oruç tutmak sü nettir.

Nafile oruç günleri şunlardır:

1. Yolcu veya hacda olmayan kişi için Arefe günü oruç tutmak sünnet­tir.

2.  Muharrem ayının dokuz, on ve onbirinci günleri oruç tutmak sü­nnettir.

Resulullah (s.a.v.) bu günlerde oruç tutulması hususunda şöyle buyu­ruyor: 'Arefe günü oruç tutmak, ondan Önceki sene ile sonraki senelerin günahlarını Allah'ın bağışlayacağım umarım. Aşure günü (Muharrem ayının onuncu günü) oruç tutmak, ondan önceki senenin günahını bağış­layacağını umarım.' Resulullah (s.a.v) devamla buyurdu ki: 'Gelecek seneye sağ kalsam dokuzuncu günü de tutarım' Fakat Resulullah (s.a.v) ondan önce vefat etti. [1]

3. Pazartesi ile Perşembe günleri oruç tutmak ta sünettir. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:    'Pazartesi ile perşembe günleri

ameller Allah'a sunulur. Oruçlu iken, amelimin Allah'a arzedümesini se­verim' [2]

4. Her ayın onüç ondört ve onbeşinci günleri. Peygamberimiz (s.a.v) Ebu Zerr (r.a)'a hitaben şöyle buyurdu:

'Her aydan üç gün oruç tutmak istediğinde onüç, ondört ve onbeşinci günleri tut.' [3]

5. Ramazan ayından sonraki Şevval ayından altı gün oruç tutmak sün­nettir. Ramazan bayramından sonra olan birinci günden itibaren arka ar­kaya tutulması daha faziletli ise de aralıklı olarak tutulsa da sünnet hasıl olur.   Ebu Eyyub el Ensari (r.a.)'dan rivayete göre    Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

'Her kim ramazan orucunu tutar sonra da ardından şevvalin ikinci gününden başlayarak altı gün daha buna eklerse bütün sene oruç tutmuş gibi olur.' [4]

 

[1] Müslim, 1162.

[2] Tiınıhi, 7474.

[3] Tirmizi, 761.

[4] Müslim, 1164.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler