Kategoriler :
Alt Kategori :
Orucun Sünnetleri
Tarih : 29.09.2011 10:52:21
Okunma : 1290
Orucun sünnetleri üç tanedir.

1- Akşam olduğunda acele iftar etmek,

2- Sahuru ertelemek,

3- Çirkin sözlerden kaçınmak.

Orucu bozan şeylerin delilleri:

-Çok az da olsa yemek ve içmek orucu bozar. Ama oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse yenilen veya içilen şey ne kadar da çok olursa oruç bozulmaz.Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Oruçlu olduğu halde unutarakyiyen veya içen orucunu tamamlasın. Zira ona Allah ye­dirmiş ve içirmistir'[1]

- Gözle görülebilen bir şeyin insanın ön veya arkası veya başka açık bir menfezden girmesi de orucu bozar.

Kulağa ilaç damlatmak orucu bozar, göze sürme çekmek ise bozmaz. Çünkü kulak açık bir menfezdir, göz ise açık menfez değildir.

-Bir kimse kendi iradesi veya isteğiyle kusarsa orucu bozulur. Ama iradesi dışında olursa bozulmaz.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Bir kimse oruçlu iken ku­suntu ona galebe ederse (istemeden kusarsa) orucu bozulmayacağı gibi ona kaza da gerekmez. Ancak isteyerek kusarsa orucu bozulacağı için ka­za etsin' [2]

-Bilerek cinsel ilişkide bulunmak. Bir kimse ramazan ayı olduğunu bhatırlayarak bile bile cinsel ilişkide bulunursa menisi gelmese de orucu bozulur. Bu cinsel ilişki kendi hanımı ile olsun başkasıyla olsun farket-mez. Bunun delili orucun kefareti bölümünde belirtilecektir.

- Bir kimsenin kendi eliyle veya eşiyle oynayıp öpüşmesi ya da başka bir sebeple menisini çıkarması orucunu bozar.

İhtilam yoluyla veya kendiliğinden meninin gelmesi orucu bozmaz.

-Hayız ve ruf as olmakla da oruç bozulur. Çünkü hayız ve nifas orucun sıhhatına manidir.

Peygamberimiz (s.a.v.)'e, Ya resulallah kadını dini niçin eksiktir soru­suna şu cevabı vermişlerdir: 'Hayız gördüğü zaman namaz kılmaz ve oruç tutmaz, değil mi?' [3]

-  Delirmek ve dinden çıkmak da orucu bozar.   Çünkü bunlar orucun sıhhatına engel olan durumlardır.

-Bütün gün sarhoş olmak, veya bütün gün bayılmak da orucu bozar.

Orucun sünnetleri için deliller:

-İftarı acele, sahuru tehir etmek sünnettir. Peygamberimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar:

'Ümmetim iftarda acele ettikleri ve sahura teshir ettikleri müddetçe daima hayırla yasarlar.' [4]

Enes bin Malik şöyle demiştir:

'Hz. Peygamber oruçlu iken (akşam) namazını kılmadan önce taze hurmalarla iftarını açardı. Taze hurma yoksa kuru hurma ile bunu da bula­mazsa sudan bir kaç yudum içerdi.' [5]

-Batıl ve boş konuşmalardan kaçınmak, yalan ve gıybet gibi şeylerden kaçınmak da orucun sünnellerindendir.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

'Yalan söylemeyi ve çirkin söz söylemeyi terketmeyen kimsenin, yemek ve içmeyi terketmesinde Allah'ın ihtiyacı yoktur.' [6][1] Buharı, 1831 : Müslim, 1155.

[2] Ebu Davud, 2380, Tırmızı, 720

[3] Bulum, 298. Müslim, 80

[4] İmanı Ahmcd- Mûsned, 4ı 147

[5] Tıımızı, 696. Ehıı Dauıd, 2356

[6] Buharı. 1804

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler