Kategoriler :
Alt Kategori :
Farz ve Nafile Oruçlar
Tarih : 29.09.2011 10:44:08
Okunma : 1291
Farz Oruçlar

1- Ramazan Orucu:

Her yıl tutulması gereken Ramazan ayına ait olan oruçtur.

2- Kefaret orucu:

Ramazan ayında oruçlu iken -bilerek- cinsi münasebette bulunan kişi­nin tutması gereken kefaret orucudur ki bu da, ara vermeden iki ay üst üs­le oruç tutmaktır.

3- Nezir orucu:

Nezredilen herhangi bir şey yerine geldiği zaman onun için oruç tut­maktır.

Nafile Oruçlar

Nafile oruçlar da, farz olmayıp tutulmasında büyük sevaplar olan sün­net oruçlarıdır. Bunlar ilende açıklanacaktır.

Orucun insanlar için çok sayıda faydası vardır. Zira Allahu Teala hiç bir şeyi boşuna emretmez. Farz kıldığı oruç için de mutlaka faydaları vardır.

Şimdi bu faydalardan bir kaçını yazalım:

Oruç. iradeyi kuvvetlendirir. İnsana gayret edebilme çabasını ve sabrı öğretir.

Oruç insana düzen ve disiplin öğreterek kişiye belli bir vakte kadar ye­meme ve içmeme alışkanlığını kazandırır.

Oruç. nefisle yapılan bir cihattır. Nefsi, ilgili bulunduğu dünya şaibele­ri ile günahlarından kurtarır, sehvi ve nefsi arzuları kırar, yiyecek ve içe­ceklerde nefsi bir kontrol mekanizması altına alır.

Oruç, insandaki merhamet ve kardeşlik bağlarını geliştirir. Müslüman­ları birbirine yakınlaştıran bir sosyal ve dayanışma kurumu gibi olur.

Oruçlu haldeyken açlık ve susuzluk hissedildiği için başkalarına iyilik yapmaya sevk eder.

Oruç, büyük bir ahlak eğitimi sağlar.

Oruç, nefsani arzulara ve şeytanın vesveselerine karşı büyük bir kuv­vettir.

Oruç sebebiyle insan mahrum olduğu şeylere ve karşılaşacağı sıkıntı­lara karşı bir eğitim alışkanlığını kazanır.

Oruç, büyük bir harp eğitimi de sağlar. Çünkü savaşta istenildiği za­man yeme-içme mümkün değildir. Bazen uzun müddet aç ve susuz kalı­nabilir. Bu sebeple oruçlu kimse aç ve susuz kalmaya alışarak vücuduna güç ve direnç kazandırır.

Oruç, bedenlerin sıhhat kaynağıdır. Kâinatta çalışan her şeyin bazen dinlenmeye ihtiyaç vardır. Onun için onbir ay durmadan çalışan vücudun, mide, bağırsaklar ve diğer organların elbette dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

'Oruç tutunuz ki sıhhatli bulaşınız' [1]

Orucun daha bir çok hikmet ve faydalan vardır.

Kısaca özetlersek;

-Oruç, Allah'ın verdiği nimetlere şükretme, Allah'ın azabından korun­ma, kıyamet gününü ve cehennem azabının şiddet, sıkıntı ve korkusunu hatırlatma vazifesini görür.

-Oruç, şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.

-Oruç, mü'minler arasında zengin-fakir mücadelesini azaltır.

-Oruç, Allah'a ve islam dinine bağlılığın samimi olup olmadığını, ölç­meyi temin eder.

-Oruç, mü'minlere Allah.'ın rahmet ve mağrifetiııi kazandıracak, dünya ve ahiret mutluluğunu temin eder ve oruç azıklara bereket verir.

 

[1] İmam Alınıed ve Tt/bcruııı   Keşfiil Hufa.c.l sah 445 no. 1455
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler