Kategoriler :
Alt Kategori :
İslamda Orucun Önemi
Tarih : 29.09.2011 10:43:30
Okunma : 2114
ORUÇ

Oruç lugatta, bir şeyden uzak durmak, herhangi bir şeye karşı kendini tutmaktır.

Istılahta ise, fecrin doğuşundan güneşin batmasına kadar orucu bozan her şeyden korunmaktır.

Ramazan orucunun delili Kitap, Sünnet ve İcma-ı ümmet ile sabittir.

Kitaptan delil, Kur'an-ı Kerimin şu ayeti kerimesidir:

'Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayında hazır bulunanlar onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza et­sin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez...' (Bakara: 2/185)

Sünnetten delil de Peygamberimizin (s.a.v.)'ın şu hadisi şerifidir: 'Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah, o ayda oruç tutmanızı emretti. Ben de size gece ibadetini sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını umarak oruç tutar ve gece ibadet ederse, annesinin kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından soyulur.'

Başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: 'Oruç bir kalkandır. Sizden bîriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söy­lemesin. Cahilce hareketler yapmasın. Şayet bir kimse onunla oruçlu ol­duğu halde kavga edersveya kötü söz söylerse, 'Ben oruçluyum, ben oruç­luyum' desin. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha sevimlidir. Cenabı hak buyurmuştur ki, Oruçlu yeme ve içmesini terkediyor. Oruç be­nim içindir. Onun mükafatını ben veririm' [1]

Peygamberimiz (s.a.v.) yine bir hadisi şerirlerinde,

'Yüce Allah buyurdu ki, her seıap on mislinden yediyüi misline kadar artar. Ancak oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm' buyur­makla orucun sevabının apayrı olduğunu, yediyüz mislinden çok fazla ol­duğunu bildirmiştir.

Oruç, farz ve nafile olarak iki kısma ayrılır:

Farz oruçlar kendi aralarında üç kısım olup bunlar,

Ramazan orucu, kefaret orucu ve nezir orucudur.

Orucun Sahih Olmasının Şartları

1)
Müslüman olmak.

2) Mümeyyiz (ergenlik çağma girmiş) olmak,

3) Hayız ve nifastan temiz olmak.

4) Zamanın oruç tutmak için elverişli olması.[1] Müslim, 151-163
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler