Kategoriler :
Alt Kategori :
Rada
Tarih : 03.01.2012 14:44:18
Okunma : 1079
Kadın kendisine bir çocuğu emzirirse o çocuk iki şartla onun süt çocu­ğu olur.

1. (Emen çocuğun kameri hesapla) iki yaşını doldurmamış olması.
2. Emme sayılarının ayrı ayrı olarak beş defa olması. Süt kadının kocası da süt çocuğun babası olur.

Süt çocuğun süt annesiyle ve onun nesebiyle evlenmesi haramdır.

Süt kadının ve nesebinin, süt çocuğuyla ve süt çocuğunun çocuklarıy­la evlenmeleri haramdır. Ancak süt çocuğunun yakın derecedeki akraba­larıyla ve süt çocuğunun üst akrabasıyla evlenebilir.

Rada, bir kadının sütünün emzirmesine veya sağmakla da olsa bir be­beğe verilmesine denir.

Kocasının izniyle bir kadının öz çocuğundan başka yabancı bir bebeğe kendi sütünden emzirmesi caizdir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

'Eğer güçlükle karşılaşırsanız çocuğu başka bir kadın emzirsin' (Talak: 65/6)

Kişinin bir anda hem neseb ve hem de radâ yönünden iki kızkardeşi veya bir kadınla o kadının teyzesini, halasını ya da herhagi bir mahremi­ni bir nikah altında bulundurması haramdır.

Neseb yoluyla haram olanlar, radâ yoluyla da haramdır. Ancak bir ka­dın süt emzirdiği çocuğun babasına ve kardeşlerine haram değildir.

Süt çocuğuna, sütünü emdiği kadın ile kadının bütün mahremlerinin kendisine nikahlanması haramdır.

Süt çocuğunun kardeşine ise, süt anne ve onun bütün kızları haram ol­maz. Çünkü emme sadece kendisinden sadır olmuştur.

Rada ile ilgili delil, şu Hadis-i Şeriftir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

'Süt emme, küçük yaşta ve iki se­nenin altında olursa, mahrem kılar.' [1]

Süt emme yönüyle harâmlık üç şartla sabit olur:

1- Süt emen çocuğun iki yaşından küçük olması: Eğer emen kişi iki yaşından büyük olduğu hâlde ne kadar süt emerse emsin, harâmlık sözkonusu değildir.

2- Emzirme olarak kabul edilen emmenin en az beş defa olması: Eğer iki yaşına gelinceye kadar dört defa emzirmiş ve beşinci defa em­zirdiğinde iki yaşından büyük ise, emzirme hükmü yine de oluşmaz, yani rada sabit olmaz.

3- Her beş emzirmede de sütün, çocuğun midesine varmış olması: Verilen süt az da olsa, ya da emzirildikten sonra kusmuş olsa, yine em­zirme sayılır. Çünkü kusma mideden gelir.

Emzirmenin beş defa mı olduğu veya daha az mı olduğu, sütün mide­sine ulaşıp ulaşmadığı yahut her beş emzirmenin çocuk iki yaşından kü­çük iken mi, yoksa büyük iken mi olduğu hususunda şüpheye düşürülür­se, emzirme hükmü câr'i olmaz. Ama böyle bir durumda olanların evlen­memeleri takva için daha iyidir.

Emzirmeden sonra oluşan rada hükmü için harâmlık 'Nikahı Haram Olanlar' bölümünde açıklanmıştı. [2]

[1] Durekutni, 4/174.
[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 484-485Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler