Kategoriler :
Alt Kategori :
İstibra
Tarih : 03.01.2012 14:41:38
Okunma : 1200
Bir kişi bir cariye satın aldığında istibra yapmadan onunla cinsi temas­ta bulunması haramdır. Cariye adet görenlerden ise istibra süresi en az bir defa adet görmesi­dir. Adet görmeyenlerden ise bir ay bekler. Şayet hamile ise doğurması ile istibra süresi biter.

Çocuk doğurmuş olan cariyenin efendisi öldüğünde sözkonusu cariye normal bir cariye gibi istibraya tabi tutulur. İstibra, üzerinde mülkiyetin doğması veya kaybı için cariyenin bir müddet beklemesidir. Delili: Hz. Peygamber (s.a.v.) Huneyn'den sonra yapılan bir savaşta esir alınan cariyeler hakkında şöyle buyurdu:

'Hamile olan cariye, çocuğunu doğurmadıkça ve hayız görenler de bir hayız görmedikçe onlarla cinsi münasebette bulunmak helal değildir.'' [1]
[1] Ebu Davud, 2157.
Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 483.
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler