Kategoriler :
Alt Kategori :
Nafaka
Tarih : 03.01.2012 14:38:42
Okunma : 1027
Nafaka, yiyecek, içecek,  giyecek ve mesken gibi ihtiyaç duyulan te­mel şeylerdir. Delil. Nafakanın delili için Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

'Onları gücünün dahilinde oturduğumuz yerin bir bölümünde otur­tun. Onları sıkıştırıp gelmelerini sağlamak için zarar vermeye kalkışma­yın. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin, ara­nızda uygun bir şekilde anlaşın, Eğer güçlüğe uğrarsanız çocuğu, başka bir kadın emzirecektir.' (Talak: 65/6)

Rivayete göre Fatma Binti Kays'in kalan tek talakını bir vekil ile ona gönderip boşamıştı. Rasulullah'a geldi. Resulullah (s.a.v.) ona,

'Sana nafaka vermek gerekmez. Ancak hamile olduğun için nafaka verilir. Nafaka ve mesken ancak ric'i talakla boşanan kadına verilir' [1]

Hadisi şeriften anlaşılıyor ki kadın önce rıc'i talakla sonra hamile ol­duğundan dolayı nafaka ve meskeni de karşılanmıştır.

Üç talakla (bain talakla) boşanan bir kadın ise ancak meskeni koca­sı (onu boşayan) tarafından karşılanır. Kocası ölen kadının matem ama­cıyla iddet süresinin bitimine kadar süs ve koku sürünmekten kaçınması gerekir.

Ümmü Habibe Peygamberimiz (s.a.v)'nin şöyle buyurduğunu rivayet eder:

'Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına kocasından başka bir ölü için üç günden fazla koku sürmeyi ve süslemeyi terketmek helal olmaz. Kadın ancak kocasının ölümü üzerine dört ay on gün süslenmeyi terkeder.' [2]
[1] Ebu Davud, 2290, Darekutni, 4/144.
[2] Buhari, 5024; Müslim, 1486.
Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 481-482.Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler