Kategoriler :
Alt Kategori :
Zihar
Tarih : 03.01.2012 14:27:27
Okunma : 1145
Koca mutlak surette süresiz veya dört aydan fazla olmak üzere karısıy­la cinsi temasta bulunmayacağına yemin ederse ila etmiş olur. Bu durum­daki kocaya dört aya kadar mühlet tanınır. Sonra cinsi temasta bulunarak keffaret vermek; ya da karısını boşamaktan birini seçecektir. Eğer bunlar­dan hiç birine yanaşmazsa hakim, bir talakla kadının boşanmasına karar verir. [1]

İla (Karısına Yaklaşmama Yemini)

Üç mesele vardır ki talaka (boşamaya) benzemektedir.

Bunlar; ila, zihar ve liandır.

İla, karısıyla cinsi münasebette bulunabilecek durumda olan ve boşa­ması sahih olan bir kimsenin karısıyla mutlak olarak veya dört aydan da­ha fazla cinsi ilişkide bulunmayacağına dair yemin etmesidir.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

'Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer (bu müddet içinde) kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir.' (Bakara: 2/226)

Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurmuştur: 'Koca hanımına ila yaparsa (hanımı­na yaklaşmamaya yemin ederse) dört ay geçse dahi talakı düşmez. Ama ya karısına döner ya da boşar. [2]

Îla, eziyyet verdiğinden dolayı haramdır. [3]

İlanın Rükünleri
 
İlanın rükünleri şunlardır:

1- Koca.
2- Zevce.
3-  Kendisiyle yemin edilen, kendisi üzerine yemin edilen şey (cinsi münasebet).
4- Müddet.
5- Siga.

Şayet hanımıyla mutlak olarak veya dört ay cinsi münasebette bulun­mamayı boşama, azad etme, adak adama veya Allah'a veya O'nun sıfatla­rından birine yemin etmeye ta'lik edecek olsa, ila' yapmış olur.

İla' yapan hür olsun, köle olsun kendisine dört ay mühlet verilir. Bu müddet dolduktan sonra hakim, onu iki şey arasında serbest bırakır: Ya hanımıyla cinsel ilişkide bulunup karı-koca olmaya devam edecek veya onu boşayacaktır. Şayet karısına dönecek olursa, Allah'a veya muteber yeminlerle yemin etmişse, yemin keffaretini vermesi gerekir gerekir.

Şayet ila'yı bir şeye ta'lik etmişse, kendisine ta'lik yaptığı şey ne ise, o vaki' olur. Boşama üzerine idiyse boşama, azad etme üzere idiyse azad et­me vs. gerekir. Şayet namaz veya herhangi bir şey adamış idiyse, o adadı­ğını yerine getirmesi gerekir.

Eğer hem karısına dönüp onunla cinsi münasebette bulunmaktan ve hem de onu boşamaktan imtina' ederse, hakim onun namına bir ric'i ta­lakla karısını ondan boşar. [4]
[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 469.
[2] El- Muvatta'-İmam Malik, 2/556.
[3] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 469-470.
[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 470.Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler