Kategoriler :
Alt Kategori :
Velime
Tarih : 03.01.2012 13:47:15
Okunma : 1308
Düğün üzerine yemek vermek sünnettir. Buna icabet ise vaciptir. Ancak bir özürden dolayı gidilmiyebilir.

Velime, düğün yemeği veya davet için yapılmış yemek anlamına geli­yorsa da, velm kökünden alınmış olduğu için 'Evleme' kelimesi 'Yemek yaptı' anlamına gelir. Bütün alimlere göre velime (düğün yemeği) sünneti müekkededir.

Resulullah (s.a.v) Abdurrahman bin. Avf a:

'Bir koyunla bile olsa ziyafet ver' [1] buyurmuştur.

Bureyde (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

Ali (r.a), Fatıma'yı isteyince Resulullah (s.a.v) O'na:

'Düğün için mutlaka bir ziyafet gerekir' demiştir.

Velime ziyafetinin vakti, akid zamanı veya akdin sonundadır. Zifaf za­manı veya zifaftan sonra da olur. Bu örf ve adete göre yapılacak bir iştir. Düğün yemeğine yapılan davete icabet etmek çağrılan kişiye vaciptir. İbn'i Ömer (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah (s.a.v.):

'Sizden biliniz ziyafete çağrıldığı zaman ona gitsin' [2] buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah (s.a.v):

'Daveti terkeden Allah'a ve Resulü'ne asi olmuştur.' [3] buyurmuştur. [4]





[1] Buhari, 4860; Müslim, 1427.
[2] Buhari, 4878; Müslim, 1429.
[3] Müslim, 1421.
[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 449.



Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler