Kategoriler :
Alt Kategori :
Nikahı Feshetme
Tarih : 03.01.2012 13:37:10
Okunma : 1579
Beş kusurdan dolayı kadın geri çevrilir:

1. Kadının delirmiş olması.
2. Kadında cüzzam hastalığının olması.
3. Kadında baras hastalığının çıkması.
4. Tenasül uzvunun et ile kapanmış olması.
5. Tenasül uzvunun kemik ile kapanmış olması.

Beş kusurdan dolayı erkek reddedilir:

1. Kocanın delirmiş olması.
2. Kocanın cüzzamlı olması.
3. Kocada baras hastalığının çıkması.
4. Kocanın tenasül uzvunun kesilmiş olması.
5. Herhangi bir hastalık sonucu kocanın cinsi münasebet gücünü kay­betmesi.

İslam hukukuna göre boşama her ne kadar meşru görülmüşse de Yü­ce Allah kendi katında sevilmeyen bir şey olarak görmüş ve harama en yakın olan helal çeşidi sayarak buğzetmiştir. Bazı özür ve kusurlar sebebiyle nikahı feshetme hakkı doğar. Bu hak hem kocaya hem de karıya verilmiştir. Nikahı feshetmeye sebep olan koca ve kadındaki ortak kusurlar şun­lardır:

Cüzzam hastalığı:

Cüzzam, önce organın kızarıp, sonra kararıp daha sonra parçalanması­na sebep olan bir hastalıktır.

Baras hastalığı:

Baras, deriyi yer yer beyaz lekelerle dolduran ye kansızlığa sebep olan bir hastalık çeşididir. İki eşten biri diğerinde cüzzam veya baras hastalığından birini ya da delilik gibi bir kusur görürse onun için nikahı feshetme hakkı doğar.Ancak bu hastalık ve kusurların tedavi edilme imkanı olursa nikahı feshet­me hakkı her iki taraf için de kalkar.

Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

'Her kim evlendiği kadında delilik, cüzzam veya baras hastalığı görse cinsi münasebette bulunmuşsa kadının mehrini vermelidir. Çünkü bu ve­lisi üzerine kocasına olan bir ödünçtür.' [1]

Diğer bir rivayette yine Hz. Ömer (r.a.) şöyle diyor:

'Hz. Peygamber Gıfar kabilesinden bir kadınla evlendi. Zifaf odasına girdiğinde kadının baldırında baras hastalığı gördü ve kadına, 'Elbiseni giy, ailenin yanına dön' dedi. Kadının ailesine de, 'Beni kandırdınız.' bu­yurdu.' [2]

Kadının cinsel organı et veya kemik ile kapalı olup cinsel ilişkiye en­gel bir durumda olursa kocanın tek taraflı olarak nikahı feshetme hakkı doğar.Yine aynı şekilde kocanın cinsel ilişkiye müsait olmayacak şekilde cinsel organının kesik olması veya cinsel gücünün yitirilmesi durumunda kadın için tek taraflı nikahı feshetme hakkı doğar.

Ancak kocanın cinsel güç iktidarsızlığı kadının huzurunda sabit ol­muşsa , yani daha evvel bu kusur olmayıp sonradan oluşmuşsa kadın ko­caya bir sene mühlet vermelidir. Çünkü iktidarsızlığın mevsimler ve ik­lim şartlan nedeniyle izale olması ihtimali olabilir.

Delili:Hz. Ömer (r.a.) iktidarsız olan kocaya bir yıl mühlet verdi. Eğer bir yıl içerisinde düzelmezse nikahı feshederdi. Ayrıca hanıma mehirinin verilmesini ve iddet süresinin geçmesini emrederdi. [3]

Bütün bu kusurların, erkekte olsun kadında olsun nikah akdinden önce olsun sonra meydana gelmiş olsun veya cinsel ilişki yapılmadan önce ol­sun sonra olsun bir fark yoktur. Hüküm aynıdır. [4]
[1] El-Muvatta'- İmam Malık, 2/576.
[2] Beyhaki, 7/214.
[3] Beyhaki, 7/226.
[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 444-445.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler