Kategoriler :
Alt Kategori :
Nikah Edilmesi Haram Olan Kadınlar
Tarih : 03.01.2012 13:12:09
Okunma : 1288
Nikah edilmesi haram olan kadınlar şunlardır: Bunlardan yedisi neseb yoluyla haramdır.

1. Anne ve neneler.
2. Kız ve torunlar.
3. Kız kardeş.
4. Hala.
5. Teyze.
6. Erkek kardeşin kızı.
7. Kız kardeşin kızı.

İkisi rada ile haramdır.

1. Süt anne.
2. Süt kardeş.

Dördü de evlilik ile haramdır:

1. Karının annesi.
2. Cinsi münasebette bulunmuşsa karısının başka erkekten olan kızı.
3. Babanın karısı.
4. Oğulun karısı.

Biri de birlikte bulundurma cihetiyle haramdır.

1. Karının kız kardeşi, halası, teyzesi gibi.

Kadın halası ve teyzesi ile birlikte bir nikah altıda bulundurulmaz. Neseb ile haram olan kadınlar süt ile de haram olurlar. [1]

Evlilik İle Haram Olanlar

1. Karının annesi: Kayın validedir. Delili şu ayeti kerimedir:

'Hanımlarınızın anneleri size haram kılınmıştır.' (Nisa: 4/23)

2. Karısının başka erkekten olan kızları: Bu da erkeğin üvey kızıdır. Bunun da delili şu ayeti kerimedir: 'Kendileriyle cinsi münasebette bulunduğunuz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınızla evlenmeniz size ha­ram kılındı.' (Nisa: 4/23)

3. Babanın karısı: Bu da üvey annedir. Bunun için de Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

'Babalarınızın nikahladığı kadınları (üvey annelerinizi) ni­kahlamayın.' (Nisa: 4/23) Dedenin karısı da aynı hükümdedir.

4. Oğulun karısı: Torunların karısı da aynı hükümdedir.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

'Sülbünüzden olan özoğullarınızın(boşanmış veya dul kalmış) karılarıyla evlenmeniz (size haram kılındı).' (Nisa: 4/22)

Birlikte bulundurma cihetiyle haram olanlar: Karının kızkardeşleri: İki kızkardeşı bir nikah altında bulundurmak haramdır.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

'... ve iki kızkardesi birlikte nikahlamanız da (size haram kılındı).' (Nisa: 4/23)

Karının teyzesi ve halası gibi mahremleri de karı ile birlikte bir nikah altında bulundurmak haramdır. Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayete göre pey­gamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

 'Bir kadın halasıyla ve bir kadın teyzesiyle birlikte nikahlanamaz.' [2]

 

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 439-440.
[2] Buhari, 4820; Müslim, 140.
Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 440.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler