Kategoriler :
Alt Kategori :
Kadında Bulunması Gereken Meziyetler
Tarih : 03.01.2012 10:12:44
Okunma : 1210
İslam dini, çeşitli sebeplerden dolayı evlenmeyi teşvik etmiştir. Farz etmemekle beraber evliliğin önemini bildirerek gerek Peygamberimiz (s.a.v.) ve gerekse diğer Peygamberlerin sünneti olduğunu bildirerek Ku-ran-ı Kerim de yüce Allah'ın şu ayet-i kerimeleri ile dile getirmiştir:

'And olsun ki, senden önce nice resuller gönderdik onlara eşler ve ço­cuklar verdik.'  (Ra'd: 13/38)

Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurur:

'Dört şey resullerin sünnetlerindendir. Kına kullanmak, güzel koku sürünmek misvak kullanmak ve bir de evlenmek.' [1]

İnsanoğlu bazı durumlarda evliliği kabul etmekte tereddüte düşer ve evliliğe art görevlerin ağırlığından korktuğundan dolayı yüz çevirir.

Dinimiz bu kişinin bu bakışını evliliğin zenginlik gibi bir vasıta olaca­ğı noktasına çevirir, fakirliğe iten sebeplerin üstesinden gelecek bir kud­rete kendisini malik kılacağını haber vererek şu ayet-i kerimeyi ileri sü­rer.

'İçinizden bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler Allah onları lütfü ile zenginleştirir. Allah lütfü bol olandır, bilendir.'  (Nur: 24/32)

Kişi evlendiği zaman Peygamberimiz (s.a.v.)'in bu hadisi şeriflerine göre amel etmesiyle mutlu olur:

'Güzelliği için kadınlarla evlenmeyiniz, umulur ki güzellikleri onları uçuruma yuvarlar. Malları için de kadınlar­la evlenmeyiniz, umulur ki, malları onları azdırır. Ancak dini için kadın­larla evleniniz. Ağzı burnu düzensiz, dindar bir cariye, diğerlerinden da­ha efdaldir.'

'Kadınların en hayırlısı baktığın zaman seni sevince boğan, emretti­ğin zaman sana itaat eden, üzerine yemin ettiğin zaman yüzünü ak çıka­ran, kendisinden uzakta olduğun zaman nefsi ve malın hakkında seni ko­ruyandır'. [2]

'Kadın 4 şey için nikahlanır. Güzelliği, malı, soyu ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç' [3]

Zira güzellik, mal ve soy sahibi olan kadın devamlı kocasına karşı övünür, onu zor durumda bırakabilir. Onun için kişi dindar ve saliha olan bir kadınla evlendiği zaman daha rahat etmesi muhtemeldir. [4][1] Tirmizi, 1080.
[2] Nesai.
[3] Buhari, 4802.
[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 423-424.
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler