Kategoriler :
Alt Kategori :
Nikah Hakkında
Tarih : 03.01.2012 09:42:16
Okunma : 1234
Yüce Allah, yarattığı insanoğlunun fıtri yapısıyla ilgilenmiş ve erkek kadın birleşmesinin başı boş bırakılmasını uygun görmeyerek bir kontrol içerisinde olması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca erkek ile kadının birleş­mesi Allah'ın tayin etmiş olduğu  ölçüler dahilinde olması halinde Yüce Allah bu­nu hayırlı bir birleşme saymıştır.

Enes bin Malik (r.a) şöyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamberin ashabın­dan bir gurup, peygamberin zevcelerinden, onun özel amel ve ibadetleri­ni sordu. Kendilerine Hazreti peygamberin amel ve ibadetleri haber veri­lince, sahabilerden biri, 'Ben kadınlarla evlenmem' , bir diğeri, 'Ben hiçbir döşek üzerinde yatmam'... dediler. Bu durumu öğrenen Peygambe­rimiz Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu:

'Bazı kimseleriniz şöyle şöyle demişlerdir, bu sözleriyle ne demek isti­yorlar. Ben nafile namaz da kılarım, gecenin bir kısmında uyku ile uyu­rum. Nafile oruç tutarım, bazen tutmayıp oruçsuz da olurum, Kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnettim budur. Kim benim sünnetimden yüz çe­virirse, o benden değildir. [1]

Allah'u Teala bu konuda şöyle buyurur:

'İbret alasınız diye her şeyi çift yarattık'  (Zariyat: 51/49)

'Ey insanlar! doğrusu biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarat­tık.'  (Hucurat: 49/13)

'Ey insanlar, sizi bir tek nefiste yaratan ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbınıza hürmetsiz­likten sakınınız'  (Nisa: 4/1)

İnsanoğlu hayatının diğer evrelerini düzene sokması gerektiği gibi üre­me olayı için de bazı düzenlemelere girmesi gereken nikah usulü, erkekle kadını meşru bir zemine oturtarak ailenin temeli atılmış olur. Bu nikah, Peygamberimiz (s.a.v.)'e peygamberlik gelmeden Suudi Arabistan'daki o cahiliye toplumunda da var idi. Ama tuhaf olabilecek şartlardaydı.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in kendisine gelen vahy hükmüne dayanarak kaldırmış olduğu cahiliye nikahlarından bazıları şunlardır:

1- İstibda Nikahı. Kadının kocası, hanımı hayızdan temizlendiğinde ona 'Falancaya git, ondan döl al' der ve hamileliği belli oluncaya kadar ondan uzaklaşır. Hamileliği belli olunca isterse hanımına yaklaşırdı. Bu­nu iyi bir çocuğa sahip olabilmek için yapardı. Bu nikaha İstibda nikahı denilirdi.

2- Bedel Nikahı. Kişi, bir başkasına 'Benim için hanımıma yaklaş, ben de senin için hanımına yaklaşayım' diyordu.

3- Bu cahiliyye nikahlarından bir tanesi de, on kişiden az bir toplulu­ğun kadının yanına gelerek ona yaklaşmaları şeklindedir. Kadın hamile olup, çocuk doğurunca aradan bir kaç gün geçtikten sonra adamlara haber gönderir, hiç biri gelmemezlik yapamazdı. Nihayet hepsi kadının yanına toplanırlar ve kadın onlara şöyle der:

'Ne iş yaptığınızı biliyorsunuz, işte ben doğurdum.' Adamların içinden istediğinin adını vererek:

'Ey falanca, bu doğan çocuk senindir.' der ve çocuğu kendisine teslim ederdi. O da bu çocuğu kabul etmek zorunda kalırdı.

4- Cahiliye nikahlarından başka bir nikah şekli. Bir çok erkek toplanır bunlar hepsi bir kadına yaklaşırlar. Kadın kendisine gelenlere mani ol­mazdı. Bu kadınlar fahişe oldukları bilinsin diye kapılarının üzerine bay­raklar asarlardı. Bu kötü işi yapmak isteyen bayrakları görüp içeri girerdi. Bu kadın hamile olunca çocuğunu doğurduktan sonra kendisiyle ilişki ku­ran erkekler toplanır. Çocuğun kime benzediğine hükmederek alıp ona verirlerdi. O da bu çocuğu kabul etmemezlik edemezdi. Peygamberimiz (s.a.v.) Peygamber olduktan sonra, bu cahiliyye adetlerini kaldırdı. Bu­günkü nikah şeklini Kur'an-ı Kerim'deki emirlere göre uyguladı.

İslamın uygun gördüğü nikah şekli, iki şahit huzurunda icap ve kabul rükünlerinin yerine getirilmesinden başka birşey değildir. [2][1] Müslim, 1401.
[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 421-422.
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler