Kategoriler :
Alt Kategori :
İmama Uymak
Tarih : 29.09.2011 08:26:02
Okunma : 1207
Hür bir kişinin bir köleye, ergenlik çağına girmiş bir kişinin bir mürahika [1]   uyması caizdir.

Erkeğin kadına uyması sahih değildir. Kari olanın ümmi olana uyması da sahih değildir.

Camiinin neresinde olursa olsun, imamı veya cemaatten bazısını göre-biliyorsa veya imamın önünde bulunmaması kaydıyla cemaatle namaz kıldığını biliyorsa iktidası (imama tabi olması) caizdir.

İmam camide me'mumi (imama uyan) caminin dışında veya camiye yakın bir yerde ise; arada yol gibi bir engel bulunmazsa ve imamla namaz kıldığını biliyorsa imama tabi olması caizdir.[2]

Resululah (s.a.v.)'in 'Ameller niyetlere göredir...' hadisi şerifinden tat­bikatla muktedi (imama uyan kimse)nin imama olan iktidası (tabi olması) sahihtir.

Cemaatle namaz kılınmasının sahih olması için muktedirim (uyan kişinin) bir imama uyması gereklidir. Bunun için kendisine tabi olunan imamda bazı şartlar gereklidir. Bu şartları, ağır olmamakla beraber biraz açıklayalım.

Hür olan bir kişinin köleye uyması ve baliğ olanın da baliğ olmayan mümeyyiz çağındaki çocuğa uyması caizdir.

Mümeyyiz, ergenlik çağına yaklaşan, iyi ve kötüyü birbirinden ayırte-debilen çocuktur.

Amr bin Seleme 6-7 yaşında iken kavmine imamlık yapıp onlara na­maz kıldırıyordu. [3]

Erkeğin erkeğe; kadının erkeğe, hünsaya veya kadına;hünsanın da er­keğe uyması caizdir.

Erkeğin kadına veya hünsaya [4]; hünsanın, hünsaya veya kadına uy­ması sahih değildir. Kıraati, yani okumayı bilen bir kişinin ümmi (okuma­sı düzgün olmayan) birine uyması da sahih değildir.

Erkeğin kadına uyması ; okuması iyi olanın okuması iyi olmayan cahil birine uyması caiz değildir. Buradaki cahilden kasıt ummi olanıdır. Ümmi, fatihanın herhangi bir harfine helal getiren kişidir. Bu durumda olan birine ancak onun gibi biri uyabilir.

Kadının erkeğe imamlık yapamayacağını şu hadisi şerif bildirir.

Peygamber (s.a.v.) 'Sakın bir kadın bir erkeğe imamlık yapmasın' [5] buyurmuştur.

İmamın arkasında imama uyan kişi mescidin neresinde olursa olsun imamın namaz kıldığım görüyor. Veya safları görüyorsa imamın önüne çıkmaması şartıyla iktidası caizdir, yani imamla ona tabi olan arasında men edecek bir engel yoksa tabi olması caizdir. İmam uzaksa bir müezzi­nin de sesini duyuyorsa yine yeterlidir.

 

[1] Eıgenhk çağına gıımek uzerc oUnonıki ile onbc^ ya^ arasındaki erkek çocuğu

[2] Bu mesafe, camının sonundan bağlayarak, 300 zira' mesatedır. Gunumuz olçeierıne goıc 150 melredn

[3] Bulum, 401

[4] Hem cikek. hem kudm organları olup, çıftcınsiyetlı olanlar

[5] SubuluA-Si'lanı, t  2 sah 60 El-Mufassal, t. I sah 251 (Ilvıı Mat e)


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler