Kategoriler :
Alt Kategori :
Cemaatle Namaz Kılmak
Tarih : 29.09.2011 08:21:44
Okunma : 1107
Cemaat ile namaz kılmak sünnet-i müekkededir. Me'muminin (imama uyanın) normal namaz niyyetini getirdikten sonra 'Uydum imama' de­mesi gereklidir. İmamın imamlık niyetini getirmesi şart değildir. [1]

Cemaatle namaz kılmak Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ümmetinin hususi­yetlerinden dir. Beşerin arasında ilk önce cemaatle namaz kılan Peygam­berimiz (s.a.v.)'dir.

Cemaatle namaz kılmak hem kadın hem erkeklere sünnettir.

Cemaatle namaz kılmanın meşruiyetinin delili Allahu Taala'nın şu ayeti kerimesidir:

'(Ey Muhammed) Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursun.' (Nisa: 4/102)

İbni Ömer (r.anhüma)'dan rivayete göre, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyururlar:

'Cemaatle kılınan namaz yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece derece daha efdaldir.' [2]

Bir hadisi şeriflerinde peyygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyururlar:

'Bir kimsenin farz bir namaz için camiye yürüyüşü bir hac sevabı gi­bidir. Nafile bir namaz için bir kimsenin yürüyüşü de nafile bir umre se­vabı gibidir.'

Başka bir hadislerinde Peygamberimiz (s.a.v.) buyururlar ki;

'Kim Allah için kırk gün cemaat namazının ilk tekbirine ulaşarak kı­larsa kendisine iki berat yazılır. Birisi cehennemden kurtuluş beratı [3] diğe­ri nifaktan kurtuluş beratıdır.'

Diğer bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyururlar;

'Kim yatsı namazının ilk tekbirine yetişerek namazını cemaatle kılar-sa, kendisine bir gece yansı namaz kılmış sevabı verilir ve sabah nama­zını da cemaatle kılarsa bütün gece namaz kılmış sevabı verilir.'

Ebu Derda, Peygamberimiz (s.a.v.)'in bir hadisini şöyle nakleder: 'Bir köyde, bir çölde veya herhangi hır yerde üç kişi bulunur da cema­atle namaz kılmazlarsa şeytan kendilerine musallat olarak galebe eder. Sen cemaate devam et, çünkü kurt koyunlardan yalnız başına geri kalan koyunu kapar.' [4]

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'de kaldığı onüç yılboyunca namazlarını tek başına kılardı. Hicretten sonra cemaatle namaz kılmaya başladı.

Cemaatle namaz kılmak hem erkek hem de kadınlar içindir. Yukardaki hadisi şeriflerde açıkça belirtildiği gibi cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece efdal olduğu çok önemlidir. Hatta mukim erkekler üzerine farzı kifayedir. Yani bir yerleşim yerinde cemaa­tle namaz kılınması farzdır. Bu durumda cemaatle namaz kılanlar yirmi yedi kat daha fazla sevap alırlar. Cemaatle namaz kılmayanlar bu sevap­tan mahrum kalırlar. Ama o yerleşim yerinde cemaatle namaz kılınmazsa o zaman o yerin bütün erkekleri günahkar olurlar.


 
[1] imanım imamlık myyetını yerine getirmesi şart olmamakla berabeı (normal namaz nıyye-tını getirdikten sonra) 'Cemaate imam oldum' ibaresini kullanması sünnettir. Cuma namazında ise 'Cemaate imam oldum' demesi zorunludur. Cemaat sayısı 40'tan fazla bile olsa da imamlık niyetini gelumesi gerekir.

[2] Buhari,618, Müslim, 650.

[3] 8i(han,618 Muslini, 650

[4] Ehu Davud, 547 e Ihın Hıbbaıı 425


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler