Kategoriler :
Alt Kategori :
Mekruh Vakitler
Tarih : 29.09.2011 08:20:36
Okunma : 1171
Bu vakitlerde namaz kılmanın tahrimen mekruh olduğunun delili şu hadisi şeriflerdir:

Ukbet'ubnu Emir el-Cuheni (r.a) şöyle der:

'Üç saat vardır ki Resulullah (s.a.v.) bizleri onlarda namaz kılmaktan, ölülerimizi kabre koymaktan nehyetti. Güneş doğmaya başladığından yükselene kadar, istivada (güneş tam ortada) iken ayakta duranın doğu­sunda ve batısında hiçbir gölge kalmadığı vakitten itibaren güneş meyle-dinceye kadar ve güneş batmaya meylettiği vakitten itibaren batıncaya kadar geçen zaman.'[1]

Başka bir hadisi de Ebu Said el-Hudri (r.a.) Hazreti Peygamber (s.a.v.)'den şöyle rivayet eder.

'ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar ve sabah namazın­dan sonra güneş doğuncaya kadar hiçbir namaz yoktur.' [2]

Her iki hadisi şeriften anlaşılmaktadır ki yukaridaki beş vakitte namaz kılmak tahrimen mekruhtur.

Namaz kılınmayan vakitleri biraz daha ayrıntılı şekliyle açıklayalım:

Herhangi bir sebebe bağlı olmayıp veya bağlı bulunduğu sebep kendi­sinden sonra olan nafile namazları aşağıdaki vakitlerde kılmak tahrimen (harama yakın) mekruhtur.

1- Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar.

2- Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar.

3- Güneş tam istiva halinde iken, yani güneş dünyanın tam ortasında olup tepede iken.

4- İkindi namazından sonra güneş saranncaya kadar.

5- Güneş sarardığı andan batıncaya kadar.

Yukarıda bu vakitlerde kılınmayan namazları şu şekilde tarif edelim: Herhangi bir sebebe bağlı olmayan ya da bağlı bulunduğu sebep ken­disinden sonra   olan nafile namazlar.

Bunları biraz açıklayalım:

Herhangi bir sebebe bağlı olmayan nafile namazlar.

Allah rızası için mutlak nafile namaz kılmak. (Teşbih namazı... gibi)

Bağlı olacağı sebep kendisinden sonra oluşan namazlar.

Bu namazlar da bir sebep için kılınır ve bu sebep namaz kıldıktan sonra oluşur.

Mesela, ihram namazı. Namaz kıldıktan sonra ihram işlemi başlar.

İstihare namazı. Önce namaz kılınır daha sonra istihare edilir.

Şöyle ki,:

Hac veya Umre niyetiyle ihrama girmek isteyen kişi, ihrama girmeden önce iki rekat nafile namaz kılar. Bu namazın sebebi olan ihram işi na­mazdan sonradır. İstihare yapmak isteyen önce iki rekat nafile (istihare) namaz kılar sonra istihare yapar. Bu namazın sebebi olan istihare de na­mazdan sonra yapılır.

Yukarıda açıkladığımız iki sebepten hiç bir namaz saydığımız vakitler­de kılınmaz. Ama bağlı olacağı sebep namazdan önce ise o zaman her çeşit namaz kılınabilir.

Bu namazlar da şunlardır:

Kazaya bırakılmış namazlar, Güneş ve ay tutulması namazları, İstiska namazı, Tavaf namazı, Abdest namazı, Tahiyyetül mescit namazı ve Ce­naze namazları gibi.

Saydığımız bu namazlar için herhangi bir vakit sınırlaması yoktur. Her vakitte ve her yerde bu namazlar kılınabilir..

Mekke ve Harem bölgesinde her çeşit namaz her vakitte kılınabilir.

Bu vakitlerde namaz kılınmamasının hikmeti:

Güneşe tapanlar, 'Güneş bizim rabbımızdır' diyerek bu vakitlerde hep saygı duruşuna geçmişlerdi. Yani;

Sabah namazından sonra 'doğacaktır'

Güneş doğduğu zaman da 'doğmuştur'

Güneş istivada iken 'dünyanın ortasına gelmiştir'

İkindiden sonra da 'batıyor' ve

Batarken de 'batmıştır' diye, büyük bir cehaletle asıl yaratan Allah'ı unutup yaratık olan Güneş'e saygı duruşu yaparlardı.

Müslümanların da bu vakitlerde onlara muhalefet olsun diye sebebi ol­mayan namazları kılmamaları gerekir.

 

[1] Müslim, 831

[2] Mııshm,S27


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler