Kategoriler :
Alt Kategori :
Tilavet Secdesi
Tarih : 29.09.2011 08:16:36
Okunma : 1162
Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen ve işiten kimse için 14 Ayet-i Keri­me'nin okunuşu anında tilavet secdesi yapılması sünnet-i müekkededir.

İbn-i Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Resulallah (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Biz de onunla birlikte secdeye giderdik. Öyle ki bazıları­mız alnı için secde yerini bulamazdılar.' [1]

Sarhoş, cünüp, hayız ve nifas halinde bulunan birinin, bu 14 Ayet-i Kerime okunduğu için tilavet secdesi yapması sünnet değildir.

Sayıları 14 olan secde ayetleri şunlardır: İki tanesi Hac Suresi'nde Mup, bu iki taneden ikincisi Hanefilerce Secde-i Tilavet ayeti kabul edil­mediği için Kuran-ı Kerimler'de işaret edilmemiştir. Bu Ayet-i Kerime Hac Suresi'nin 77.nci Ayet-i kerimesi olup, Şafiilerin özellikle buna dik­kat edip bu ayet okunduğu zaman tilavet secdesini yapmaları gerekir.

Diğer on iki Ayet-i Kerime şu surelerde olup, genelde secde işaretle­riyle gösterilmiştir: 'A'raf, Ra'd, Nahl, İsra. Meryem, Furkan, Nemi, Sec­de, Fussilet, Necm, İnşikak ve İkra' s ürelerinde d ir.

Sa'd suresinde işaret edilen ayet, tilavet secdesi olmayıp, şükür secde-sidir. Namaz haricindeyken bu tilavet ayetlerinden biri okunduğu zaman secde etmek gerekir. Namazda iken başka biri tarafından bu Ayet-i keri­melerden biri tilavet edildiği zaman, secde etmek caiz değildir.

Tilavet secdesinin yapılmasının zamanı, secde ayeti okunduktan son­radır. Uzun bir fasıla geçerse artık secde yapılmaz. Secde ayeti tekrarlan­dıkça, tekrarlandığı kadar secde yapılır. Namaz dışında secde ayeti okun­duğu zaman niyet getirip ellerini kaldırarak, iftitah tekbiri alınır, bir secde yapılır, sonra oturup selam verilir.

Tilavet secdesinin rükünleri şunlardır:

a) Niyet getirmek,

b) Tekbir almak

c) Selam vermek .

Şartlan ise, Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbal-i kıble gibi nama­zın şartlandır.

 

[1] Buhari, 1025

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler