Kategoriler :
Alt Kategori :
Namazın Hey'etlerı
Tarih : 28.09.2011 17:56:16
Okunma : 1316
Namazın hey'atı sayılan sünnetler on beş tanedir:

1- İftitah tekbirinde, rüku a giderken ve kalkarken elleri kaldırmak.

2- Kıyamda ağ eli sol elin üzerine koymak.

3- (iftitah tekbiri aldıktan sonra) 'Weccehtü'yü okumak.

4- Eûzu Besmele çekmek.

5- Sesli okunması gereken yerde sesli okumak.

6- Sessiz okunması gereken yerde sessiz okumak.

7~ **(Fatiha bitince) 'Amin' demek.**

8- Fatiha'dan sonra bir sure okumak.

Namazın hey'etleri için deliller:

1.  İhram tekbiri alırken, rükuya giderken ve rüku'dan kalkarken elleri kaldırmak.

İbni Ömer şöyle demiştir: 'Allah Resulü namaza durduğu zaman, el­lerini omuzları hizasına kaldırır, sonra tekbir alırdı. Rüku'a gitmek istedi­ği zaman da, rükudan kalktığı zaman da böyle yapardı. Fakat, secdeye gittiğinde ve secdeden kalktığında böyle yapmazdı.' [1]

Eller kaldırıldığı zaman ayaları kıble tarafına doğru açmak en uygun­dur. Baş parmakları da kulakların memesinin hizasına getirmektir.

2. Kıyamda iken sağ eli, sol elin üzerine koymak. Vail bin Hıcr şöyle rivayet eder: 'Hz. Peygamber namaza başladığı zaman ellerini kaldırıp tekbir alır. Sonra sağ elini sol bileği üzerine koyardı'.[2]

3. Veccehtu. İhram tekbirinden sonra veccehtu okunur.

Hz. Ali'nin rivayetine göre Hz. Peygamber namazı ikamede veccehtu ile başlardı.

4.  Euzü Besmele çekmek. Veccehtudan sonra. Eüzubillahi mineşşey-tanirracim demektir.

Bunun delili şu ayeti kerimedir:

'Kuran okuduğu zaman recmedilmiş (kovulmuş) şeytandan Allah'a sığın.' (Nahl: 16/9H)

5-6- Kuran'dan okunması gerekeni sesli okunması gereken yerde sesli okumak, sessiz okunması gereken yerde de sessiz okumak. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzlarının ilk iki rekatında, cuma namazı, bayram, Ay tutulması, yağmur, teravih ve Ramazan 'da kılınan vitir namazlarında cehri (açık) okumak sünnettir. Bunların dışında kalan diğer namazlarda kıraatin gizli okunması sahabelerden nakledilmiştir. Delili şu hadisi şerif­tir:

Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir:

'Her namazda Kuran okunur. Rasulullah (s.a.v)'ın açık okuyup bize duyurduklarını biz de sizlere o yerlerde duyuruyoruz. Bizden gizlice oku­dukları yerleri biz de sizlerden gizli okuyuruz.' [3]

7- Fatiha 'dan sonra 'amin' demek.

Aminin kelime anlamı 'Allahım duamızı kabul et ' demektir.

'Veleddallin' dedikten sonra 'amin' demek sünnettir. Kılınan namazda fatiha sesli okunuyorsa 'amin' de sesli okunacaktır. Sessiz okunuyorsa 'amin' kelimesi de sessiz okunacaktır. İmamın arkasında kılınan namaz­da kıraatler cehri (yüksek sesle) okunuyorsa 'amin' kelimesinin yüksek sesle söylenmesi sünnettir.

Bunun delili. Ebu Hureyre (r.a) şöyle demiştir:

Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:

'İmam amin dediği zaman arkasından siz de amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi meleklerin amin demesine uyarsa geçmiş günahları affolunur' [4]

8- Fatihadan sonra bir sure okumak.

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir:

'......Onun arkasında namaz kıldığımda öğlen namazının birinci ve

ikinci rekatlarını uzatırdı. Üçüncü ve dördüncü rekatlarını hafif tutardı. İkindi namazında hafif, akşam namazında mufassal denilen surelerden okurdu. Yatsı namazında şems ve benzeri sureleri, sabah namazında da uzun sureleri okurdu.' [5]

 

[1] Bııhan, 705, Mıhlım, 390.

[2] Musltm,40I.

[3] Btthari, 738. Müslim. 396

[4] Buharı: 748; Müslim, 410

[5] Ncsaı, 1/167


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler