Kategoriler :
Alt Kategori :
Namazın Terkedilmesi
Tarih : 28.09.2011 08:09:42
Okunma : 1210
Namazı inkâr ederek terkeden bütün alimlerin görüşü ile kâfir olup, islam dininden çıkar.

Namazın farz olduğuna inanmakla beraber, tembellik ve dünya meşgaleileri sebebi ile terkedene gelince; bunlar bir özür sayılmaz çünkü hadisi şerifler bu kimselerin de küfre girdiğini açıklamıştır.

Namazı bile bile terketmenin kişiyi küfre götürdüğünü açıklayan ha­disler şunlardır:

1- Cabir (r.a.)'den rivayeten, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Kişi ile küfür arasında, namazı terketmek vardır.' [1]

2- Büreyde (r.a.)'den rivayeten, Resulullah (s.a.v.):

'Bizimle kafirler arasındaki ahd, namazdır. Kim namazı terkederse kâfir olmuştur.' [2] buyurmuştur.

3- Abdullah bin Amr bin As'dan rivayeten, Resulullah (s.a.v.) bir gün namazdan bahsederken şöyle buyurmuştur:

'Namaza devam eden kimse için kıyamet gününde namaz bir nur, bir delil ve bir kurtuluştur. Namaza devam etmeyen kimseler için namaz bir delil ve kurtuluş değildir. Ve o kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Hâmân ve Uheyy bin Halef ile beraber olacakın:' [3]

Namazı bilerek terkedenin ahirette küfür önderleriyle beraber olması, o kimsenin küfür üzerinde olduğunu gösterir.

İbn Kayyım şöyle demiştir:

'Namazı terkedeni ya malı, ya reisliği, ya memuriyet görevi, ya da ti­careti engeller. Malı, namazını kılmaktan engelleyenler Karun'la beraber; saltanatı namaz kılmasını direngelleyenler Firavun'la beraber, memuriye­ti ve vezirliği engelleyenler Hâmân'la beraber, ticareti engelleyenler de Ubeyy bin Halef ile beraberdirler.'

 

[1] Müshm,82

[2] Ebu Davud,4678; Tirmizı.2621; Nesai,23l; İbni Maıe, 1079 (Neylü’l-Evtar)

[3] Ahmcd, Taberaııî ve İhın Hihhaıı rivayet etmiştir.


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler