Kategoriler :
Alt Kategori :
İslamda Namazın Önemi
Tarih : 28.09.2011 08:07:26
Okunma : 1465
İslamda Namazın Onemi

İslam'da namazın, diğer ibadetlerde hiç bulunmayan bir yeri vardır. Zira O, dinin direğidir. O, olmayınca din ayakta durmaz.

Rasulullah (s.a.v.), namazla ilgili 'Dinimizin özüdür'' şeklinde önemle çok defa hadis-i şeriflerinde namaz konusunda bizi uyarmıştır.

Bu uyanlardan bazıları şunlardır:

'işin başı İslam, İslam'ın direği namaz, en zirvesi ise Allah yolunda cihaddır.'

'islam'da namaz, bir baş gibidir. Namazı olmayanın dini yoktur.'

'Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey onun namazıdır. Nama­zı iyi ise diğer amelleri de iyi olur. Namazı bozuk ise diğer amelleri de bo­zuk olur.' [1]

Enes'ten rivayet edilmiştir: Namaz, Peygamber (s.a.v.)'e Miraç Gece-si'nde elli vakit olarak farz kılındı. Sonra beş vakte indirildi ve Yüce Al­lah kendisine:

'Ya Muhammedi Benim katımda söz değiştirilmez. Onun için bu beş vakte elli vakit sevabı yazılır.' [2] buyurdu.

Rasulullah (s.a.v.)'in Dünya'dan ayrılıp irtihal edeceği zaman son ola­rak ümmetine vasiyet ettiği şey namazdır. Son nefesinde iken şöyle bu­yurdu:

'Namaz! Namaz! Bir de emriniz altındaki köleler. Dînden en son kay­bolacak ibadet namazdır. Namgz, zayi oldu mu bütün din zayi olmuş de­mektir.'

Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah namazla ilgili şöyle buyuruyor: '(Resulüm) sana vahyedilen Kitab'ı (Kur'anı) oku ve namazı kıl Mu­hakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyan Allah'ı anman (ibadetlerin) en büyüğüdür.' (Ankcbııt: 29/45)

Cabir bin Abdullah (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim, diyor:

'Sizden biriniz kapısı önünden bir nehir akar da ondan günde bes de­fa yıkanırsa, o kimsede kirden bir şey kalır mı? İste bes vakit namaz kılan kimse de bunun gibidir. Allah bu namazlarla onun hatalarını gideri r.[3]

Namazın hiç bir şekilde terki uygun görülmemektedir. Yolculukta, korku halinde, hastalıkta... vb. gibi her durumda kılınması gerekir.

Kul hakkı hariç diğer günahlar için tevde edilmesi kaydıyla affolunma ümidi vardır. Ama namaz için affolunma diye bir durum sözkonusu de­ğildir.

Kişi hasta olduğu zaman ayakta duramıyorsa oturarak, oturarak da kı-lamıyorsa uzanarak, daha ağır bir vaziyette ise o hali ile Allah'ı anarak bu ilahi görevi eda etmesi gerekir.[1] Tabercuu

[2] Buharı, 345, Tırnıızi, 213.

[3] Muslini, 66ft


Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler