Kategoriler :
Alt Kategori :
Zekat Vermek
Tarih : 27.09.2011 13:03:04
Okunma : 1007
İslamın esaslarından biri de zekattır. İslama göre zekat fakirin zenginin malı üzerindeki hakkıdır.

Zekat sosyal adaletin sağlanmasında en büyük etkendir. Toplum içeri­sindeki huzursuzlukların başında genelde maddiyat sebep oluyor ve ço­ğunlukla 'Senin var benim yok' kavgası bundan kaynaklanıyor. İşte is­lam bu ilahi ölçüyü getirerek zengin fakir dediğimiz bu iki sınıfın arasını Zekat müessesesi ile birbirine yaklaştırmaktadır.

Zekatın farziyetinden şartlarını taşıyan herkes sorumludur. Yani mükellef olan herkesin malı nisabı bulduğu takdirde zekatını çıkarıp ver­mesi gerekir.

Zekatın yanında sadaka, yardımlaşma ve borç verme gibi durumlar da olunca adalet mefhumu daha da önem taşımaktadır. [1]

 

[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 65-66.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler