Kategoriler :
Alt Kategori :
Cinler
Tarih : 27.09.2011 11:29:12
Okunma : 1071
İnsanlardan daha evvel ateşten yaratılmışlardır. Onları göremeyiz. Çünkü Allah'u Teala'nın bize verdiği görme duyusu sınırlıdır. Ancak ken­di hayatımızı devam ettirmek kadar görme duygusu Allah tarafından bize verilmiştir. Allah bizi, cinleri görecek kabiliyette yaratmamıştır.

Cinler de insanlar gibi bir dereceye kadar sorumludur. Bu konu ile ilgi­li Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurur:

'Ben cinleri ve insanları hana ibadet etsinler diye yarattım.' (Zariyat: 51/56)

Cinlerin bir kısmı Peygamberimiz (s.a.v.)'i dinlemiş ve iman etmiş, bunu gidip diğer cinlere haber vermiş ve onların da bir kısmı iman ederek müsluman olmuş, diğer bir kısmı da iman etmeyerek şeytanın yardımcısı durumundadırlar.

Yüce Allah, cinlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 'Ey Resulüm, (Mekke kafirlerine) de ki, bana şu gerçek vahyolundu: Bir takım cinler (sabah namazında Kur'an okuduğumu) işittiler de (ka­vimlerine döndükleri zaman) dediler ki biz çok hoş bir Kur'an dinledik. Hidayete erdiriyor. Biz de ona iman ettik, bundan böyle Rabbımıza asla hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbımızın şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Gerçekten bizim cahilimiz (iblis) Al­lah'a karşı saçma söz söylüyormuş. Hakikaten biz insan ile cin, Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.' (Cin:172/1-5) [1]
 


[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 44.
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler