Kategoriler :
Alt Kategori :
Meleklere İman
Tarih : 27.09.2011 11:23:28
Okunma : 1266
Melekler Allah-u Teala'nın nurdan yarattığı şerefli tertemiz varlıklar­dır. Bunların varlıklarına inanmak imanın esaslarındandır. Meleklere inanmak imanın ikinci şartıdır. [1]

Meleklerin Özellikleri

1- Melekler görünmezler:

Biz onları göremeyiz. Bizim onları göremeyişimiz; hâşâ onların yok olmaları sebebiyle değil, bizim yaratılışımız onları görebilecek kabileyette değildir. Var olduğu halde görmediğimiz bir çok şey vardır. Akıl, ruh, ağrı, sızı, yerçekimi, hava basıncı gibi.

2- Melekler son derece kuvvetli ve sür'atli varlıklardır: Allah'ın yarattıklarının en büyüğü olan 'Arş' sadece dört melek tara­fından taşınmaktadır. Meleklerin kanatları vardır. Fakat ne çeşit kanatlar olduğu hakkında bilgimiz yoktur. Ayrıca sayıları da akla gelmeyecek ka­dar çoktur.

3- Meleklerin erkeklik-dişilik, evlenme-çoğalma ve yeme-içme gibi iş­lemleri yoktur:

Kıyamete kadar Allah'ın müsadesiyle yaşarlar. Kıyamet koptuktan sonra Allah onları da öldürür, Ahirette vazifelerini yapmak için tekrar di­riltir.

4- Melekler gaybı bilmezler:

Kimin ne zaman öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını, insanın neler düşündüğünü bilmezler.

Melekler, Allah'ın zikredilmesinden, Kur'an okunmasından, ilim öğ­renmek üzere insanların bir araya gelmesinden hoşlanırlar. Allah'a isyan edilmesinden, fena kokulardan, kötü işlerden hoşlanmazlar. [2]
 
Meleklerin Vazifeleri

Meleklerin vazifeleri, Allah'a hamdetmek, Allah'ı teşbih etmek ve Al­lah tarafından kendilerine verilen görevleri yapmaktır.[3]   
 
Dört Büyük Melek Ve Görevleri

1- Cebrail: Peygamberlere vahiy ve kitap getirip Allah ile Peygam­berler arasında elçilik görevini yapan melektir.

2- Azrail: Can alma vazifesini gören melektir.

3- İsrafil: Kıyamet zamanı olunca 'Sur'u üfürüp kıyametin kopacağını bildiren melektir.

4- Mikâil: Tabiat olaylarıyla ilgilenir. Mesela yağmurların yağması, karların yağması, rüzgarların esmesi gibi görevler bu meleğe aittir. [4]

 
Diğer Bazı Belli Başlı Melekler Ve Görevleri

1- Hamele-i Arş: Arş-ı A'zam'ı taşıma vazifesi kendisine verilen me­leklerdir.

2- Kiramen-Katibin: Her insanın sağ ve sol omuzları üzerinde bulu­nan ve insanların iyi-kötü yaptıkları her şeyi tesbit eden meleklerdir.

3- Münker-Nekir: Kabirde sual sorma vazifesi bu meleklere verilmiş­tir. Bunlar önce şu sorulan sorarlar:

'Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, amellerin nedir, yaptıkların nelerdir..?

4- Hafaza melekleri: insanları gerekliğinde kaza ve belalardan muha­faza eden meleklerdir.

5- Hazene-i Cennet ve Hazene-i Cehennem: Cenette ve Cehennemde vazifeli olan meleklerdir. [5][1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 42.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 42-43.

[3] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43.

[4] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43.

[5] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43-44.


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler