Kategoriler :
Alt Kategori :
İman ve Amel
Tarih : 27.09.2011 10:58:58
Okunma : 1152
Daha önce de ifade edildiği gibi iman 'Amentü' den ibarettir.' Yalnız burda özellikle üzerinde durmamız gereken nokta şudur: Peygamber (s.a.v.)'in gerçek bir imanı tarifinde şöyle buyurduğu riva­yet edilmiştir.

'iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve onu (inanılan esasları) günlük fi­ili hayata dökmektir.' İmanın amel ile takviye edilmesi gerekir. Gerçekte iman ve amel şu iki noktada iç içedir:

1- İman ile amel arasında sıkı bir bağlantı vardır.

İman etmek amel etmeyi gerektirir. Namaz kılmak, oruç tutmak, mad­di gücü elveriyorsa hacca gitmek ve zekat vermek bunların başında gelir. Daha sonra diğer salih ameller diyebileceğimiz temel kuramlar da bunu sıkıca pekiştirir.

2- İman edenin amel etme mecburiyeti vardır.

İman amel ile beraber olmayınca meyve vermeyen bir ağaca benzer.

Ayrıca nasıl ki iman etmek Allah'ın emridir. Salih amellerde de bulun­mak yine Allah'ın emridir. Zira Allah'ın bütün emirleri bir yekûndur. Biri uygulanıp diğeri terkedilirse kabule şayan değildir. [1][1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 38.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler