Kategoriler :
Alt Kategori :
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet
Tarih : 27.09.2011 10:54:18
Okunma : 1315
Kelime-i Tevhid

'Lailahe illallah' olup 'Allah'tan başka ilah yoktur' manasındadır.

Bütün hak dinlerin özü ve esası bu kelimedir. Bu kelime-i tevhidi biraz daha açıklarsak şöyle bir anlam karşımıza çıkacaktır:

Allah'tan başka ilah yoktur. Hüküm, saltanat ve tüm yetkiler O'nundur. Hayatımız, yaşantımız ve ölümümüz O'nun içindir. Hayatımız bo­yunca karşılaşacağımız tüm problemlerde ona müracaat etmeliyiz. Ka­nun koyucu, hüküm verici sadece O'dur. Burda kavram biraz daha geniş­liyor. Şöyle ki:

Birincisi, kalbiyle 'En büyük O'dur, O'ndan başka büyüklüğe ortak olacak kimse yoktur'.

İkincisi, 'O'nun büyüklüğünü kabul etmekle beraber günlük yaşantı­mızda karşılaşacağımız tüm sosyal problemlerde ve tüm ibadetlerimizde, O'nun hükmü sürmeli, hakim olmalı. O'ndan başkasının hükmünün ta­nınmayacağı böylece ortaya konulmalıdır. [1]

Kelime-i Şehadet


'Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu.'

Manası: 'Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve Peygamberidir'.

Müslüman olanın bu Kelime-i şehadeti sık sık tazelemesi ve daha son­ra bunu günlük hayatında pratiğe dökerek muhafaza etmesi lazımdır.

Günlük hayata dökülmesi şu şekilde olur:

Allah tarafından Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e gelen Kur'an-ı Kerim'deki emirlere göre hayatı düzene sokmak, emredilenleri yerine getir­mek ve menettiklerinden sakınmaktır.

Zira İslam, bir bütündür. İnanılanların hepsinin yerine getirilmesi gere­kir. [2][1]
Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 37.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 37-38.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler