Kategoriler :
Alt Kategori :
Kaza ve Yargı
Tarih : 17.01.2012 09:40:51
Okunma : 1055
Kaza lugatta hüküm manasına gelir. Kazanın şeriattaki manası ise iki veya daha fazla kişi arasındaki anlaş­mazlığı ve ihtilafı Allahın hükmü ile kaldırmaktır. Kazanın meşru oluşuna hükm eden bir çok ayeti kerime vardır. Bun­lardan bazıları şunlardır:

'Allah size halk arasında hükm ettiğiniz zaman adaletle hükmetmeyi emrediyor.' (Nisa: 4/58)

'Onların insanlar arasında Allahın sana öğrettiğile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın (ey Muhammedi) hainler için müdafaacı ol­ma.' (Nisa: 4/105)

Hakimlik görevini üstlenecek kişide bulunması gerekli olan şartlar:

Müslüman olması için Allahu Teala şöyle buyurur:

'Allah elbette kafirler için müminlerin aleyhine bir yol kılmayacaktır.' (Nisa: 4/141)

Hakimin akıllı, baliğ ve hür olması geçen konulada ifade edildiği gibi mükellefliğin şartlarındandır. Hakimin erkek olması gerekir.

Ebu Bekir (r.a.)'dan rivayete göre peygamberimiz (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

'İdareci olarak başlarına bir kadını geçiren hiç bir topluluk felah bu­lamaz.' [1]

Hakim olan kişide adalet, Kuranı Kerim'in hükümlerini bilme, alim­lerin ittifak ve ihtilaf ettiği konulan bilme içtihad yollarını, arap dilinin kaidelerini bilmek te gerekir. Çünkü bütün fıkhi ve ilmi konuların özü Kuranı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hadislerindedir. Bunların hepsi de arapçadır.

Hakimin Kuranı Kerimin tefsir ilmini de bilmesi gerekir.

Bureyde bin Hasib (r.a.)'dan rivayete göre Hazreti Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

'Kadılar üçtür. Bunlardan biri cennette ikisi cehennemdedir. Cennette olan kadı hakkı bilen ve onunla hükmedendir. Hakkı bilen ve hükmünde zulm eden kadı ateştedir. Cahillikle insanlara hükmeden de ateştedir.' [2]

Amr bin As' tan rivayeten peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

'Hakim hükmünde isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir alır.' [3]

İmam Nevevi şöyle diyor:

Alimler bu hadisin içtihad derecesine varmış bir kadı hakkında olduğu hususunda icma etmişler. Bu nedenle alim olmayan bir kişinin hüküm vermesi helal değildir Çünkü haklıyı haksız, haksızı haklı çıkarabilir. Şe­ri aslından kaynaklanmayan hükümlerde her an yanlış hüküm çıkması muhtemeldir.

Hakim olan kişinin sağır olmaması ve kör olmaması da gereklidir. Çünkü sağır olması halinde hasımların ikrar ve inkârlarını, kör olması ha­linde de birbirinden ayırt edilmeleri güç olur.

Hakimin okur-yazar olması, yazmasında bir sorun varsa hakimin ya­nında güvenilir bir katibin bulunması şarttır.
[1] Buhari, 4163.
[2] Ebu Davud, 3573.
[3] Buhari, 6919; Müslim, 1716.Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler